Blogreeks ‘Klaar voor de Omgevingswet’

 

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De bedoeling is dat de uitvoeringspraktijk op die datum ‘Klaar is voor de Omgevingswet’.

De Omgevingswet beoogt praktischere regels voor de fysieke leefomgeving te geven. Daartoe verzamelt de Omgevingswet de bestaande regels over onder meer bouwen, ruimte, infrastructuur, milieu, natuur, bodem en water. Ook is het de bedoeling dat procedures sneller gaan en eenvoudiger worden.

De overgang naar dit nieuwe stelsel vereist een andere manier van werken voor alle betrokkenen. Dit betekent dat het voor zowel overheden als de bouw- en vastgoedsector belangrijk is om inzicht te krijgen in de gevolgen die de stelselherziening meebrengt.

Onze advocaten omgevingsrecht, bouwrecht en vastgoed volgen de ontwikkelingen over de Omgevingswet op de voet. Om u voor te bereiden op de inwerkingtreding van de wet publiceren zij vier maanden lang wekelijks op deze pagina een blog over de Omgevingswet. In deze blogs kunt u lezen wat er allemaal verandert en waarmee u voor en na de inwerkingtreding rekening moet houden.

Bent u benieuwd wat de Omgevingswet voor uw organisatie, plan of project gaat veranderen? Onze advocaten denken graag met u mee.