Food & Agri

Onze nationale Food & Agri sector is van wereldbelang. De groeiende - en veranderende - vraag naar voedsel is de katalysator van veel ontwikkelingen in deze sector. De sector staat bovendien voor grote uitdagingen bij onder andere de implementatie van technologie en duurzame (circulaire) landbouwprocessen, het voldoen aan de strenge eisen van voedselveiligheid, het inperken van de stikstofproblematiek en huisvestingsvraagstukken in het licht van het streven naar natuurbehoud. Aan veel van deze ontwikkelingen zijn ook juridische aspecten verbonden.

Ervaring in de Food & Agri

Door de ligging van ons kantoor adviseren we van oudsher veel bedrijven in de bloemensector. We treden echter ook op voor een keur aan andere bedrijven in de Food & Agri keten. Van groente- en fruittelers tot supermarktketens en retailers.

Expertise

We adviseren bedrijven in de Food & Agri sector onder andere op het gebied van mededingingsrecht, fusies & overnames, joint ventures en andere samenwerkingsvormen, arbeidsrecht, privacy en IT. Daarnaast stellen wij met regelmaat commerciële contracten op voor ketenpartijen, variërend van distributie- en franchisecontracten tot algemene voorwaarden en serviceovereenkomsten. Onze specialisten adviseren verder ook op het gebied van vastgoed en waarborgen dat landbouw- en voedselproductieprocessen passen in ruimtelijke ordeningsregel.

We werken onder andere voor

Nestlé Nederland
Simon Lévelt 1
Dutch Flower Group

Onze advocaten

Jan Coen Binnerts

Jan Coen Binnerts

Advocaat, Partner Overheid & Bestuur
Hendrik-Jan Huijzer

Hendrik-Jan Huijzer

Advocaat Vastgoed & Aanbestedingen
Peter Ingwersen

Peter Ingwersen

Advocaat, Partner Onderneming & Insolventie
Maarten ten Kate

Maarten ten Kate

Advocaat, Partner Onderneming & Insolventie
Pieter Nabben

Pieter Nabben

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Vastgoed & Aanbestedingen
Oscar van der Pol

Oscar van der Pol

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Onderneming & Insolventie, Vastgoed & Aanbestedingen