Vastgoed & Aanbesteding

Het vastgoedrecht is de laatste jaren in toenemende mate dynamisch. De sterk veranderde markt vraagt steeds om nieuwe oplossingen en dat maakt het vastgoedrecht een uitdagend rechtsgebied. Wetgeving, jurisprudentie en praktijk zijn voortdurend in beweging, of het nu gaat om kopen, huren of bouwen. Zeker als die onderwerpen samenkomen zoals in projectontwikkeling is specialistische kennis en creatief denken onmisbaar. Terrein beherende organisaties (TBO’s), commerciële verhuurders, ontwikkelaars en aannemers, corporaties en eindgebruikers: allemaal hebben ze hun eigen visie en specifieke belangen in vastgoedtransacties. Onze advocaten van het team Vastgoed & Aanbesteding begrijpen dit en adviseren en procederen over een breed spectrum van vastgoedonderwerpen.

Ook het aanbestedingsrecht heeft op nationaal en internationaal niveau een vlucht genomen. De verplichte aanbestedingsprocedures zijn gemeengoed binnen zowel het vastgoed als binnen tal van andere sectoren, zoals de uitzend-, energie- en afvalbranche, het onderwijs, de zorg en IT. Deze procedures worden gekenmerkt door uiterst formalistische regelgeving. Onze specialisten staan zowel aanbestedende diensten als inschrijvers bij in alle fasen van een aanbestedingstraject.

Ons team & aanpak

Onze specialisten binnen het team van Vastgoed & Aanbesteding worden gewaardeerd en vertrouwd door onze cliënten om hun specialistische kennis en vermogen om creatief te denken. Binnen Vastgoed & Aanbesteding is de ervaring met procedures belangrijk. Niet alleen om een geschil tot een goed einde te brengen, maar ook om procedures te voorkomen door gebruik te maken van een goed en helder geschreven contract. Wij staan cliënten bij met jarenlange (proces)ervaring, grondige inhoudelijke kennis van zaken en bekendheid met de markt waarbinnen onze cliënten opereren. Dat zorgt ervoor dat we zaken snel en daadkrachtig aanpakken.

Expertises

Huur

We informeren en adviseren geregeld over de kwalificatievraag of wel de vraag welk huurrechtregime van toepassing is. Alsmede over andere onderwerpen zoals gebreken, huurprijzen en huurbeëindiging. Daarnaast houden onze advocaten zich ook veelvuldig bezig met nieuwe huurthema’s zoals duurzaamheid, optie- en voorkeursrechten en sale and lease-back-constructies. In huurzaken met betrekking tot dergelijke onderwerpen adviseren en procederen wij voor zowel grote (beursgenoteerde) ondernemingen, als voor kleine onroerend goed beleggers, overheden, particulieren en woningcorporaties.

Koop

We bieden scherpe inzichten in contractuele en goederenrechtelijke effecten van aktes en overeenkomsten. Daarbij denken onze advocaten in scenario’s die er nog niet zijn. Een bijzonder loot op dit terrein is het recht van hypotheek, dat steeds vaker door andere partijen dan alleen banken wordt gebruikt.

Erfpacht

We adviseren en procederen over erfpacht en opstalrechten voor zowel erfpachters als grondeigenaren, waaronder veel overheden en TBO’s. We begeleiden tevens projectontwikkelaars in het inzetten van het erfpachtrecht of opstalrecht als slim en bruikbaar instrument om plannen gerealiseerd te krijgen.

Appartementsrechten

Het appartementsrecht is een aparte tak van sport, of het nu grote of kleine Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) betreft. Ook in nieuwe vastgoedontwikkelingen is splitsing nog altijd een zeer veel gebruikt middel om plannen te realiseren. Daar staan onze specialisten zowel ontwikkelaars, corporaties als gemeenten veelvuldig in bij.

Bouw

We bieden begeleiding in diverse bouwprojecten in de grond-, weg- en waterbouw, de utiliteits- en de woningbouw. Onze specialisten adviseren in dergelijke trajecten over alle ins en outs van de gebruikelijke voorwaarden, zoals de AVA, UAV, RAW, UAV-GC, DNR en Stabu. De voorwaarden van Woningborg, het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) en Stiwoga, die worden toegepast bij de verkoop en de bouw van nieuwbouwwoningen door projectontwikkelaars, kennen we van binnen en van buiten. Bovendien fungeren we als vaste sparringpartner in de realisatie van diverse projecten op het gebied van duurzame energie, onder meer wind- en zonneparken en warmteleidingen. Ook staan onze advocaten regelmatig cliënten bij in procedures, zowel bij de gewone rechter, als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Aanbestedingen

We denken veelvuldig mee met aanbestedende diensten over de te kiezen aanbestedingsstrategie, het vormgeven en begeleiden van aanbestedingsprocedures en het opstellen van overeenkomsten. Daarnaast staan onze specialisten inschrijvende partijen bij die meedingen naar overheidsopdrachten.

Onze advocaten

Babette Blaisse

Babette Blaisse

Advocaat, Partner Vastgoed & Aanbestedingen
Lotte Cuijpers

Lotte Cuijpers

Advocaat Vastgoed & Aanbestedingen
Esther Dubach

Esther Dubach

Advocaat Vastgoed & Aanbestedingen
Hendrik-Jan Huijzer

Hendrik-Jan Huijzer

Advocaat Vastgoed & Aanbestedingen
Pieter Nabben

Pieter Nabben

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Vastgoed & Aanbestedingen
Cathelijne Otte

Cathelijne Otte

Advocaat Vastgoed & Aanbestedingen
Oscar van der Pol

Oscar van der Pol

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Onderneming & Insolventie, Vastgoed & Aanbestedingen
Noor Sleiman

Noor Sleiman

Juridisch medewerker Vastgoed & Aanbestedingen
Remmert Sluijter

Remmert Sluijter

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Vastgoed & Aanbestedingen
Esmee Wolters

Esmee Wolters

Advocaat Vastgoed & Aanbestedingen

Aanbeveling

"The firm specialises in real estate, construction, and procurement law. We consulted a partner at this firm, namely Remmert Sluijter, in relation to a couple of construction related disputes. He is engaged, knowledgeable and honest in his advice. Great value for money. Babette Blaisse-Verkooijen is the partner that specialises in procurement law. She is available, very knowledgeable and comes with sound and usable advice. Again, great value for money."

The Legal 500 - 2020