Industrie & Productie

In het dichtbebouwde Nederland staat een sector als Industrie & Productie voor grote uitdagingen, onder andere door de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, krapte op de arbeidsmarkt en (milieu)beperkingen op vastgoed gebied. Daarnaast vraagt de sector bij uitstek om het adequaat waarborgen van een veilige werkomgeving en gezonde werkomstandigheden.

Ervaring in de Industrie & Productie

Wij werken al jaren voor uiteenlopende bedrijven in de industriële sector. Van productiebedrijven tot toeleveranciers in grondstoffen, materialen, machines en robots. Door onze cliënten inzicht te bieden in samenwerkingsmogelijkheden met (keten) partijen en in de (on)mogelijkheden binnen werkprocessen, kunnen zij hun marktpositie verstevigen.

Expertise

We adviseren over vraagstukken inzake ruimtelijke ordening, milieuregelgeving en vergunningen. Ook geven we advies over het passend (maken) van vastgoed voor industriële en productieactiviteiten. We stellen commerciële contracten op voor ketenpartijen, zodat processen en verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn. Onze specialisten worden bovendien vaak ingeschakeld als sparringspartner in arbeid gerelateerde zaken. Zo adviseren we over medezeggenschaps- en CAO-kwesties, ziekteverzuim, stellen we arbeidscontracten op en inventariseren we op basis van de Arbo-wet welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s er zijn voor werknemers. Op het gebied van ondernemingsrecht worden onze specialisten vaak ingeschakeld bij fusies & overnames of het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsvormen.

We werken onder andere voor

Cementbouw 1
PPG 1
Cebo Holland
Selmers

Onze advocaten

Babette Blaisse

Babette Blaisse

Advocaat, Partner Vastgoed & Aanbestedingen
Floris Diepraam

Floris Diepraam

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Onderneming & Insolventie
Peter Ingwersen

Peter Ingwersen

Advocaat, Partner Onderneming & Insolventie
Muriel Middeldorp

Muriel Middeldorp

Advocaat, Partner Arbeid & Medezeggenschap, Litigation & ADR
Remmert Sluijter

Remmert Sluijter

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Vastgoed & Aanbestedingen
Brian van Veen

Brian van Veen

Advocaat Onderneming & Insolventie
Shira Vrij

Shira Vrij

Advocaat Arbeid & Medezeggenschap, Litigation & ADR