Marieke Dankbaar

Advocaat, Partner

Marieke Dankbaar is als advocaat overheidsrecht sinds 1999 verbonden aan Pot Jonker Advocaten, ook als partner. Haar loopbaan begon ooit bij de gemeentelijke ombudsman Amsterdam van waaruit zij zich verder gespecialiseerd heeft in de publieke kant van het recht. Marieke adviseert zowel overheden, als bedrijven en (zorg)instellingen, waarin ze zich met name richt op het omgevingsrecht, bestuurs(proces)recht en gemeenterecht. Vanuit die rechtsgebieden behandelt zij onder andere vragen over vergunningen, ruimtelijke ordening, bestemmings- en omgevingsplannen, milieu, bestuursrechtelijke handhaving en subsidies. Daarnaast heeft zij specifieke aandacht voor openbare orde en veiligheid, bekostigingsvraagstukken en Europees bestuursrecht, waaronder staatsteun en verdeling van schaarse rechten.

Bijzondere expertise

 • Omgevingsrecht
 • Algemeen bestuurs(proces)recht
 • Gemeenterecht
 • Publiekrechtelijk gezondheidsrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • Specialisatie algemeen bestuursrecht, Grotius Academie
 • Specialisatie publiekrechtelijk bouwrecht, Instituut voor Bouwrecht
 • Specialisatie ruimtelijke ordening en milieurecht, Grotius Academie
 • Lid Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
 • Lid Vereniging voor Bestuursrecht
 • Bestuurslid Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
 • Coördinator sectie bestuursrecht NetlawAcademy
 • Docent bestuursrecht Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen
 • Bestuurslid Netlaw
 • Docent Bestuursprocesrecht beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid Geschillencommissie Eigen Haard
 • Lid Bezwaarschriftencommissie Centraal Fonds Volkshuisvesting