IT, IE & Privacy

Informatietechnologie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. In vrijwel alle processen zijn we (deels) afhankelijk van technologie waarmee een veelvoud aan informatie, persoonsgegevens, knowhow of intellectuele eigendom snel kan worden gebruikt. Het niet goed inrichten van deze informatieprocessen kan een effectieve bedrijfsvoering of de bescherming van gevoelige bedrijfs- en persoonsgegevens in de weg staan. In het laatste geval met reputatieschade of mogelijke boetes van toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of de Autoriteit Consument & Markt (ACM) tot gevolg. Vanuit het team IT, IE en Privacy adviseren onze advocaten over uiteenlopende aspecten op de rechtsgebieden IT, intellectuele eigendom, privacy en e-commerce. Wij werken zowel voor (inter)nationale bedrijven, overheden en (zorg)instellingen als hardware- en softwareontwikkelaars, internethandelaren, websitebouwers en intermediairs.

Ons team & aanpak

Ons team IT, IE en Privacy begrijpt de technologische implicaties en achtergronden als geen ander. Onze specialisten kenmerken zich door hun specialistische juridische kennis te combineren met hun kennis en ervaring in de informatietechnologie. Daardoor kunnen we zaken op dit gebied juridisch snel en scherp beoordelen. Daarbij werken we regelmatig samen met andere expertises binnen ons kantoor, onder meer op het gebied aanbestedingsrecht, overheidsrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Of het nu gaat om de implementatie van IT-systemen, privacyprotocollen, e-commerce oplossingen of het beschermen van intellectueel eigendom, we staan onze cliënten bij in alle fases van deze trajecten. Zoals bij een boete voor schending van privacyregels, een (onrechtmatige) beëindiging van een overeenkomst met IT-leverancier of een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. We adviseren onze cliënten tevens graag van begin tot eind om IT-trajecten soepel te laten verlopen. Zodat effectief kan worden opgetreden als budgetten en levertijden worden overschreden of om ervoor te zorgen dat organisatieprocessen zo min mogelijk worden verstoord. Ook bieden we begeleiding bij het implementeren van privacyprotocollen in bedrijfsprocessen, het beschermen van eigen vakkennis en het naleven van richtlijnen voor e-commerce activiteiten.

Expertises

Informatietechnologie (IT)

We adviseren onze cliënten, zowel aan de afnemers- als leverancierszijde, over het maken van goede en duidelijke contractuele afspraken ten behoeve van een soepele implementatie van IT-systemen. Daarmee zijn onze cliënten IT-geschillen zo veel mogelijk voor. Met onze cliënten bepalen we bijvoorbeeld de functionaliteiten een IT-systeem, hoe de opdrachtovereenkomst wordt ingericht en stellen we eventueel een aanbestedingsdocument op. Wanneer toch een IT-geschil is ontstaan, bepalen wij met onze cliënten zo snel en zo goed mogelijk de juridische positie aan de hand van de gesloten overeenkomst. We adviseren in dat verband onder meer over de mogelijkheden om de overeenkomst rechtsgeldig te beëindigen en om schadevergoeding te vorderen of te beperken.

Privacy

We adviseren over alle aspecten rondom privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Van het begeleiden van de implementatie van nieuwe technologieën binnen organisaties, het omgaan met datalekken en de internationale doorgifte van persoonsgegevens tot de beoordeling van contractuele afspraken, zoals verwerkersovereenkomsten. Ook staan wij onze cliënten bij in onderzoeken door privacytoezichthouders of naar aanleiding van andere externe verzoeken, zoals van betrokkenen.

E-commerce

Wij informeren onze cliënten over de voor online verkoop geldende regels op het gebied van consumentenbescherming. Ook adviseren wij over de mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving voor het opzetten e-commercewebsites en bijbehorende bedenktermijnen, informatieverplichtingen, promotie van de producten via online advertenties of direct marketing, waaronder nieuwsbrieven. Tevens zijn we de kritische sparringspartner voor het implementeren van nieuwe direct marketingmethoden.

Onze advocaten

Oscar van der Pol

Oscar van der Pol

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Onderneming & Insolventie, Vastgoed & Aanbestedingen
Hester Tonino

Hester Tonino

Advocaat, Partner Arbeid & Medezeggenschap