Disclaimer

Uiteraard besteden wij bij Pot Jonker Advocaten N.V. (“Pot Jonker”) veel zorg aan de inhoud van deze website. Maar toch kan het zijn dat er ergens iets onvolledig of niet correct wordt weergegeven. Bovendien kunnen wij hier slechts algemene informatie (en dus geen op maat gemaakte adviezen) geven. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor om informatie op deze website aan te passen of te verwijderen zonder u vooraf daarover te informeren.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden in de informatie op deze website en/of voortvloeiende uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van deze website, uw gebruik van informatie op deze website, of uw gebruik van andere websites die u bezoekt met behulp van links op deze website.

Pot Jonker en/of onze (eventuele) licentiegevers zijn uitsluitend rechthebbende(n) op alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die rusten op (de inhoud van) deze website. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pot Jonker (de inhoud van) deze website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan strikt noodzakelijk is voor het kunnen gebruiken van deze website in overeenstemming met deze disclaimer.