Zorg & Welzijn

Een goed functionerende zorgsector is van groot maatschappelijk belang. De Covid-19 pandemie, en de druk op de zorg die daardoor is ontstaan, heeft dit nog eens onderstreept. De sector staat voor enorme uitdagingen en is continu in beweging. Zorginstellingen worden geconfronteerd met bekostigingsvraagstukken, medewerkerstekorten, steeds verdergaande samenwerking binnen de zorg, en een noodzaak tot innovatie en digitalisering. De sector is bovendien sterk gereguleerd. Zorginstellingen moeten voortdurend anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van governance, compliance, en privacy. In dat verband worden toezichthouders, bestuurders en zorgprofessionals in toenemende mate geconfronteerd met complexe vraagstukken. Gedegen juridisch advies is daarbij onmisbaar.

Ervaring in de Zorg & Welzijn

Omdat wij ons van oudsher focussen op Zorg & Welzijn hebben wij diepgaande kennis en ervaring binnen de sector. Bovenal dragen we de sector door zijn maatschappelijke relevantie een warm hart toe. Daardoor weten veel ziekenhuizen, maatschappen (onder andere huisartsen en medisch specialisten), laboratoria, GGZ-instellingen, jeugd- en thuiszorgaanbieders, verzorgingshuizen en andere zorginstellingen de weg naar ons kantoor te vinden.

Expertise

We adviseren zorginstellingen bijvoorbeeld op het gebied van fusies & overnames, joint ventures en andere samenwerkingsvormen, bekostigingsvraagstukken, governance, compliance, arbeidsrecht, medezeggenschap, vastgoed, privacy en IT. Onze advocaten ondersteunen zorginstellingen in hun relatie met overheden, verzekeraars en externe toezichthouders (Nza en IGJ) en staan instellingen en artsen bij in tuchtrechtelijke zaken. Daarnaast bieden we begeleiding in aanbestedingen en andere inkoop- en bekostigingsprocedures, ondersteunen we raden van bestuur en raden van toezicht in governancetrajecten, en voeren we de regie over onderzoeksopdrachten naar incidenten en disfunctionerende werknemers. Ook treden onze advocaten op als onafhankelijk onderzoekers bij meldingen of calamiteiten in de zorg.

We werken onder andere voor

Atalmedial
Hartekamp Groep 1
Kennemerhart
KneeClinic
Nieuw Unicum
RIBW K/AM 1
Sint Jacob
Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen
VBZ 1
ViVa! Zorggroep
Team Sportservice
Streeklab 1

Onze advocaten

Marieke Dankbaar

Marieke Dankbaar

Advocaat, Partner Overheid & Bestuur
Esther Dubach

Esther Dubach

Advocaat Vastgoed & Aanbestedingen
Hendrik-Jan Huijzer

Hendrik-Jan Huijzer

Advocaat Vastgoed & Aanbestedingen
Maarten ten Kate

Maarten ten Kate

Advocaat, Partner Onderneming & Insolventie
Pieter Nabben

Pieter Nabben

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Vastgoed & Aanbestedingen
Cathelijne Otte

Cathelijne Otte

Advocaat Vastgoed & Aanbestedingen
Hester Tonino

Hester Tonino

Advocaat, Partner Arbeid & Medezeggenschap
Vacature advocaat-medewerker met belangstelling voor de civiele overheidspraktijk 18

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van juridische ontwikkelingen en andere activiteiten vanuit Pot Jonker Advocaten? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief en evenementenmailing. 

Aanmelden nieuwsbrieven & evenementen