Privacy

Pot Jonker Advocaten N.V. (“Pot Jonker”) respecteert de privacy van haar cliënten, de bezoekers van haar website www.potjonker.nl en degenen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven dan wel (online) seminars, lezingen of (jurisprudentie)bijeenkomsten van Pot Jonker.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Pot Jonker uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

Website en cookies

Bij een bezoek aan de website www.potjonker.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de verbetering van onze website en social media sharing.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website.

Onze website maakt gebruik van drie soorten cookies: noodzakelijke cookies, analytische cookies en social media plugins. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst door een website die u bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website het cookie lezen en er informatie in opslaan.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies nodig voor het functioneren van de website. Denk daarbij aan cookies om uw voorkeur voor wat betreft cookies of de taal waarin de website wordt weergegeven te onthouden.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Daarbij maken wij gebruik van het hulpprogramma Google Analytics. De verkregen informatie wordt, door middel van analytische cookies, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Wij hebben maatregelen getroffen binnen Google Analytics zodat de herleidbaarheid van bezoekers aan de website wordt beperkt en wij niet toestaan dat Google de verkregen informatie gebruikt voor andere diensten van Google. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken (verwerkers van Google). Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Statistieken over organisaties die onze website bezoeken

Wij maken op onze website gebruik van software van Salesfeed om statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen te genereren. Daarbij wordt het adres van uw computer (IP-adres) verwerkt. Er wordt standaard een sessie cookie (een first party cookie) geplaatst door de software van SalesFeed. Dit cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren en vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die onze website bezoekt, worden gekoppeld aan een databank met bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die in deze databank worden geregistreerd naar aanleiding van een bezoek aan deze website wordt niet gedeeld met derden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Salesfeed.

Social media plugins

De berichten op onze website kunt u delen via de buttons die daarop zijn opgenomen van de sociale netwerken LinkedIn, Twitter en Facebook. De verzending van de berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Twitter en Facebook zelf. Deze codes maken gebruik van cookies. Lees het privacybeleid van LinkedIn, Twitter en Facebook (die regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen (inclusief eventuele doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER).

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u onze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Nieuwsbrieven

Wij bieden nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws op juridisch gebied, onze diensten en aanverwante zaken, alsook onze (online) seminars, lezingen en (jurisprudentie)bijeenkomsten. Bij het aanmelden voor een nieuwsbrief verzamelen wij uw geslacht (in verband met de juiste aanhef), voor- en achternaam, organisatie, e-mailadres en de door u geselecteerde nieuwsbrieven. Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van de diensten van Spotler. Lees het privacybeleid van Spotler voor meer informatie (inclusief over eventuele doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER). Wij bewaren uw gegevens tot maximaal een jaar nadat u van ons enige nieuwsbrief heeft ontvangen of totdat u heeft aangegeven geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat ook een link waarmee u zich kunt afmelden.

Sollicitaties

U kunt via de website of per e-mail solliciteren op vacatures en studentstages bij Pot Jonker. Ook kunt u een open sollicitatie naar ons sturen. Daarbij verzamelen wij verzamelen uw NAWTE-gegevens, geboortedatum, geslacht, sollicitatiegegevens (CV, motivatiebrief, cijferlijsten, stageverslagen) en andere door u verstrekte gegevens. Wij bewaren deze gegevens tot maximaal vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd. In voorkomende gevallen kan toestemming worden gevraagd om gegevens te bewaren tot maximaal een jaar nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd.

(Online) seminars, lezingen, (jurisprudentie)bijeenkomsten

U kunt zich van tijd tot tijd aanmelden voor één van de door ons georganiseerde (online) seminars, lezingen of (jurisprudentie)bijeenkomsten. Wij verzamelen daarbij uw NAWTE-gegevens, kantoor/bedrijf (indien toepasselijk), uw geslacht en andere door uw verstrekte gegevens. Wij bewaren deze gegevens tot maximaal twee jaar nadat het betreffende seminar, lezing of (jurisprudentie)bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

In voorkomende gevallen maken wij voor onze online seminars, lezingen of (jurisprudentie)bijeenkomsten gebruik van de diensten van WebinarGeek. Bij aanmelding en/of gebruik van WebinarGeek verzamelen wij uw naam, kantoor/bedrijf (indien toepasselijk), e-mailadres, IP-adres, bezoekgedrag registratiepagina’s en het ontvangen van e-mails in het kader van het registratieproces voor het webinar en opvolging van het webinar, alsook kijkgedrag gedurende de webinars en interacties tijdens een webinar. Wij bewaren deze gegevens tot maximaal twee jaar nadat het betreffende online seminar, lezing of (jurisprudentie)bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

Praktijkdag

Van tijd tot tijd organiseren wij een (studenten)praktijkdag waarvoor u zich kunt aanmelden. Wij verzamelen daarbij uw NAWTE-gegevens, uw geslacht, uw geboortedatum, sollicitatiegegevens (CV, motivatiebrief, cijferlijsten, stageverslagen), en andere door uw verstrekte gegevens. Wij bewaren deze gegevens tot maximaal twee jaar nadat de betreffende praktijkdag heeft plaatsgevonden.

Privacyrechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u een aantal privacyrechten (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid) heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de uitoefening van uw privacyrechten kunt u een verzoek sturen per e-mail naar [email protected] o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’ of per post aan Pot Jonker Advocaten N.V., o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’, Postbus 280, 2000 AG Haarlem. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen.

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw persoonsgegevens en derden

Pot Jonker deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen?

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail ([email protected]) o.v.v. ‘Privacyverklaring website Pot Jonker’ of per post op onderstaand adres contact met ons opnemen.

Pot Jonker Advocaten N.V.
o.v.v. Privacyverklaring website Pot Jonker
Postbus 280
2000 AG Haarlem

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd in: augustus 2020.