Overheid & Bestuur

De complexe samenhang van regels binnen het overheids- en bestuursrecht maakt nauwkeurig en helder juridisch advies noodzakelijk voor zowel overheidsinstellingen als bedrijven en particulieren. Onze advocaten van het team Overheid & Bestuur adviseren over de meest uiteenlopende juridische zaken waarbij overheden betrokken zijn. Het kan gaan om vraagstukken met betrekking tot gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, overheidsaansprakelijkheid, gemeenterecht en algemeen bestuursrecht. Over deze en andere overheids- en bestuursrechtelijke vraagstukken adviseren we zowel overheden, waaronder gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, semi-overheden en instellingen, en verzekeraars van gemeenten, als voor ondernemingen en instellingen die met overheden te maken hebben.

Ons team & aanpak

Ons team Overheid & Bestuur heeft uitvoerige ervaring met overheids- en bestuursrecht in de ruimste zin van het woord. Deze kennis en ervaring zorgt dat wij een gewaardeerd adviseur zijn voor zowel overheden als vastgoedontwikkelaars, en instellingen in bijvoorbeeld de zorg en de culturele sector.
Wij begeleiden cliënten graag gedurende het gehele traject, denken na over oplossingen om een geschil efficiënt op te lossen en geven nauwkeurig en helder advies over de proceskansen. Hierin werken we ook nauw samen met andere specialisten binnen ons kantoor, onder meer op het gebied van aanbestedingsrecht en ondernemingsrecht.

Expertises

Omgevingsrecht

We delen onze specialistische en actuele kennis van het omgevingsrecht, waaronder ruimtelijke ordening, bouweisen, milieunormen en natuurbescherming. We adviseren over vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving, planschade en nadeelcompensatie.

Gebiedsontwikkeling

We geven advies over publiek- en privaatrechtelijke vraagstukken die komen kijken bij gebiedsontwikkeling, woningbouw en projecten die nodig zijn voor de energietransitie. Onze advocaten fungeren als sparringspartner voor overheden en vastgoedontwikkelaars over uiteenlopende contracten, zoals anterieure overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten of verkoop van onroerend goed waar een voorkeursrecht van een gemeente op rust. Ook beoordelen we of een opdracht moet worden aanbesteed en geven we juridische begeleiding bij aanbestedingstrajecten. Daarnaast adviseren en procederen we over onteigeningen, waarbij grond door de overheid verworven wordt om uitvoering te geven aan (grootschalige) projecten.

Overheidsaansprakelijkheid

Het handelen of de besluitvorming door de overheid kan schade veroorzaken voor bedrijven of particulieren. Het is vaak niet eenvoudig vast te stellen of deze schade geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking komt. Onze advocaten hebben zeer ruime ervaring met het adviseren en procederen over overheidsaansprakelijkheid. Het kan daarbij gaan om schade die is veroorzaakt door onrechtmatig overheidshandelen. Maar ook om schade die is veroorzaakt door rechtmatig overheidshandelen, waarbij sprake is van nadeelcompensatie. In deze zaken werken we voor overheden, instellingen en ondernemingen en hun verzekeraars.

Gemeenterecht

We adviseren binnen het gemeenterecht over de verdeling van bevoegdheden binnen het lokaal bestuur en de inzet ervan voor de taken van de gemeente. Een belangrijk aandachtspunt is de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Onze advocaten adviseren bijvoorbeeld over besluiten omtrent demonstraties en evenementen, handhaving van de Algemene Plaatselijke Verorderningen (APV) en de problematiek rondom ondermijning. We delen hierover actief onze kennis in de vorm van presentaties, die we geregeld geven aan Veiligheidsregio’s.

Algemeen bestuursrecht

We adviseren en procederen over verschillende besluiten van overheden, zoals subsidieverlening, openbaarmaking van informatie, Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob), handhaving, sociaal domein, privacy en bestuursrechtelijke geldschulden.

Onze advocaten

Jurne Adrichem

Jurne Adrichem

Advocaat Overheid & Bestuur
Tony Barshini

Tony Barshini

Advocaat Overheid & Bestuur
Jan Coen Binnerts

Jan Coen Binnerts

Advocaat, Partner Overheid & Bestuur
Robbert Boesveld

Robbert Boesveld

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Overheid & Bestuur
Saskia Bouwman

Saskia Bouwman

Advocaat Overheid & Bestuur
Marieke Dankbaar

Marieke Dankbaar

Advocaat, Partner Overheid & Bestuur
Melinda Gayir

Melinda Gayir

Advocaat Overheid & Bestuur