Ondernemingsrecht & Insolventie

Door marktontwikkelingen, innovaties, globalisering en nieuwe regelgeving worden instellingen en ondernemingen continu uitgedaagd tot het maken van strategische keuzes. De advocaten binnen ons team Ondernemingsrecht & Insolventie begrijpen dit als geen ander en ondersteunen onze cliënten om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Bij het opzetten van een joint venture, aangaan van een strategische samenwerking, aantrekken van financiering, sluiten van een belangrijk commercieel contract of het doen van een overname. Maar ook bij de verkoop van een onderneming en een noodzakelijke herstructurering bij financiële tegenwind.

Ons team & aanpak

Ons veelzijdige team staat klaar voor cliënten in complexe en strategische ondernemersrechtelijke trajecten. Onze specialisten kenmerken zich door hun juridische kennis en jarenlange ervaring, die wij inzetten om tot doeltreffende oplossingen te komen. Indien nodig bundelen we onze kennis en ervaring door in multidisciplinaire teams samen te werken met andere specialisten binnen én buiten ons kantoor.

Expertises

Corporate en M&A

Het begeleiden van transacties is een sterk gewortelde specialisatie binnen ons kantoor. We begeleiden onze cliënten onder meer bij fusies, overnames, management buy in’s / out’s, herstructureringen, investeringen en het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. Door onze jarenlange ervaring zijn we in staat transacties van begin tot eind snel en soepel te laten verlopen. We werken veel samen met onze specialisten op het gebied van arbeids- en vastgoedrecht en IT, IE en privacy. Daarnaast onderhouden we goede contacten met andere zakelijke dienstverleners waaronder corporate finance adviseurs, banken en notarissen.

Corporate governance & corporate litigation

Regelgevers, externe toezichthouders, rechters en de publieke opinie stellen steeds meer en ook strengere eisen aan de kwaliteit van bestuur en toezicht. Dat geldt niet in de laatste plaats voor sterk gereguleerde sectoren, zoals de zorg en het onderwijs. Wij beschikken over bijzondere expertise op dit gebied. We adviseren onze cliënten over alle aspecten van hun corporate governance structuur en treden daarnaast regelmatig op voor aandeelhouders, raden van bestuur en raden van commissarissen bij geschillen of strategische trajecten.

Commercial contracting en litigation

We hebben veel ervaring met de advisering bij commerciële vraagstukken. We begeleiden onze cliënten bijvoorbeeld bij het opstellen en adviseren over belangrijke commerciële contracten, zoals algemene voorwaarden, duurovereenkomsten, inkoop- en verkoopovereenkomsten, productieovereenkomsten en dienstenovereenkomsten. Daarnaast zijn we de sparringpartner van onze cliënten binnen het handelsrecht. Daarbij kan het gaan over het opstellen van en adviseren bij distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten. Zo nodig schakelen wij in dat verband ook onze mededingingsrecht specialisten in.

Onze advocaten zijn bovendien experts in het beslechten van commerciële geschillen en staan ondernemers bij in alle stadia van de procedure: van het leggen van conservatoir beslag tot het procederen bij de Hoge Raad.

Herstructurering en insolventie

De advocaten binnen ons herstructurering- en insolventieteam worden met regelmaat benoemd als curator in grote spraakmakende faillissementen, waaronder de faillissementen van Jet Airways, CRES Community Finance, iCentre en Diginotar. Door die ervaring zijn wij ook bij uitstek in staat om ondernemingen te adviseren bij financiële tegenwind, dreigende faillissementen, herfinancieringen en doorstarts. Wij treden in dat verband ook veel op voor bestuurders, toezichthouders, banken, schuldeisers en andere stakeholders. Ook staan wij bestuurders bij in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.

Onze advocaten

Jorinde Boekhorst

Jorinde Boekhorst

Juridisch medewerker Onderneming & Insolventie
Martje Denayère

Martje Denayère

Bewindvoerder Onderneming & Insolventie
Floris Diepraam

Floris Diepraam

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Onderneming & Insolventie
Peter Ingwersen

Peter Ingwersen

Advocaat, Partner Onderneming & Insolventie
Milicia Jonk

Milicia Jonk

Juridisch medewerker Onderneming & Insolventie
Maarten ten Kate

Maarten ten Kate

Advocaat, Partner Onderneming & Insolventie
Rocco Mulder

Rocco Mulder

Advocaat, Partner Onderneming & Insolventie
Milan Pastoors

Milan Pastoors

Advocaat Onderneming & Insolventie
Oscar van der Pol

Oscar van der Pol

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Onderneming & Insolventie, Vastgoed & Aanbestedingen
Brian van Veen

Brian van Veen

Advocaat Onderneming & Insolventie
Jurriaan Heslinga

Jurriaan Heslinga

Advocaat, Counsel Onderneming & Insolventie