Jan Coen Binnerts

Advocaat, Partner

Jan Coen Binnerts is sinds 1985 verbonden aan Pot Jonker Advocaten als advocaat overheidsrecht en is tevens één van de partners. Hij werkt als (vaste) advocaat voor verschillende gemeenten in uiteenlopende zaken. Jan Coen is met name gespecialiseerd in zaken met betrekking tot onteigeningen, overheidscontracten, bestemmingsplannen, samenwerking tussen overheden onderling of tussen een overheid en een marktpartij  en geschillen met burgers.

Bijzondere expertise

 • Bestuursrecht
 • Ruimtelijke ordening
 • Onteigening
 • Overheidsprivaatrecht
 • Aanbestedingsrecht

Achtergrond & nevenactiviteiten

 • Rijksuniversiteit Leiden Opleiding & opleidingsinstelling
 • Bestuurslid Vereniging van Onteigeningsadvocaten
 • Lid van de Vereniging voor Aanbestedingsrecht
 • Specialisatie milieurecht, Grotius Academie
 • Voorzitter Scheidsgerecht voor de Bloembollensector
 • Lid Adviescommissie Bestuursrecht Nederlandse Orde van Advocaten