Algemene voorwaarden

Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Pot Jonker Advocaten N.V. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De tekst van deze voorwaarden is afgedrukt op de achterzijde van ons briefpapier.

Algemene voorwaarden downloaden?

U kunt hier onze Algemene Voorwaarden downloaden.