Arbeid & Medezeggenschap

In een wereld waar alles om samenwerking draait, is het zaak ervoor te zorgen dat problemen in of met betrekking tot de werkomgeving zo snel mogelijk worden opgelost. Onze advocaten van het team Arbeid & Medezeggenschap helpen uiteenlopende organisaties en instellingen daar graag bij. Van het aannemen van medewerkers en bestuurders tot hun pensionering of ontslag en alles daartussen. We denken reorganisatietrajecten uit en begeleiden deze tot en met de gang naar het UWV of de rechter. We verzorgen mediationtrajecten als mediator of als partijbegeleider. Ook adviseren we over alle voorkomende vraagstukken, waaronder medezeggenschaps- en CAO-kwesties, maar bijvoorbeeld ook over ziekteverzuimperikelen. En als het nodig is, doen we onderzoek naar misstanden binnen de werkomgeving.

Ons team & aanpak

Sinds jaar en dag weten (inter)nationale cliënten de weg te vinden naar ons bedreven team. Niet alleen vanwege onze inhoudelijke kennis maar ook vanwege onze manier van werken. Wij vinden het belangrijk onze cliënten en de bedrijfscultuur goed te (leren) kennen, zodat we écht mee kunnen denken en snel en strak kunnen schakelen. Onnodig lange adviezen vermijden we. We zeggen waar het op staat. Onze cliënten bedienen we met praktische en compacte oplossingen op maat

De vraagstukken die wij behandelen zijn arbeids- en organisatievraagstukken in de breedste zin van het woord. Onze advocaten fungeren als sparringpartner van directies, HR-professionals en bedrijfsjuristen en staan ook werknemers bij.

Expertises

Reorganisaties en overgang van onderneming

Wij begeleiden veelvuldig reorganisatietrajecten. Zo helpen we bij het uitdenken van het juiste reorganisatieplan, ondersteunen we bij het overleg met de ondernemingsraad, onderhandelen we met werknemersorganisaties over het sociaal plan en begeleiden we het daaropvolgende (ontslag)traject.

Daarnaast zijn onze advocaten zeer bedreven in, en hebben een bijzondere belangstelling voor, vraagstukken omtrent overgang van onderneming. Dat leerstuk is soms aan de orde bij een reorganisatie en speelt vrijwel altijd in het geval van (her)aanbesteding en bij overnames. Bij overnames voeren we ook het due diligence onderzoek uit.

Procedures en mediation in ontslag- en andere arbeidszaken

Als het niet mogelijk is een regeling te treffen, procederen onze advocaten. Dat doen we in ontslagzaken, maar ook in andere arbeidszaken. Zo hebben we successen geboekt in kwesties met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens (WNT), CAO-perikelen, discriminatie en in aansprakelijkheidszaken.

Wij zijn echter ook goed bekend met de nieuwe en alternatieve vormen van conflictoplossing en begeleiden onze cliënten steeds vaker in mediationtrajecten. Eén van onze arbeidsrechtspecialisten is zelf MfN registermediator.

Ziekteverzuim

Voor werkgevers en werknemers is het vaak lastig om overzicht te krijgen in de complexe wet- en regelgeving bij ziekteverzuim. Dit terwijl een juiste aanpak vanaf het begin van het verzuim veel kan opleveren. Niet alleen is de kans dan groter dat de werknemer weer sneller aan de slag kan maar ook kunnen zo problemen worden voorkomen en kosten worden bespaard. Wij bieden daarom begeleiding bij ziekteverzuimtrajecten en helpen bij het op een juiste en effectieve manier toepassen van de regels bij verzuim. Als het nodig is, voeren we ook bezwaar- en beroepsprocedures; bijvoorbeeld tegen opgelegde loonsancties.

Contracten & regelingen

Goede en heldere contracten zijn essentieel omdat daarmee geschillen kunnen worden voorkomen. Bij het personeelsbeleid gaat het bijvoorbeeld om arbeids-, management- en vaststellingsovereenkomsten, personeelsreglementen en internetprotocollen. Onze specialisten stellen dergelijke contracten en regelingen graag op en zorgen ervoor dat afspraken tussen partijen helder zijn. Uiteraard kunnen we er ook voor zorgen dat deze contracten en regelingen altijd up-to-date zijn.

Daarnaast hebben nieuwe samenwerkingsvormen, zoals platformarbeid en opdrachtrelaties met zzp’ers, onze bijzondere aandacht. Deze samenwerkingsvormen komen steeds vaker voor. Onze advocaten adviseren cliënten daar regelmatig over en regelen al het benodigde papierwerk.

Onderzoeken misstanden werkvloer

Wanneer sprake is van of een vermoeden van misstanden op de werkvloer, zal een werkgever vaak (verplicht) onderzoek moeten doen. Wij voeren, onder meer voor zorginstellingen, de regie over onderzoeken naar bijvoorbeeld disfunctionerende werknemers, discriminatiezaken en MeToo-meldingen.

Onze advocaten

Priscilla Bartens

Priscilla Bartens

Advocaat Arbeid & Medezeggenschap
Kiki Manse

Kiki Manse

Advocaat Arbeid & Medezeggenschap
Muriel Middeldorp

Muriel Middeldorp

Advocaat, Partner Arbeid & Medezeggenschap, Litigation & ADR
Hester Tonino

Hester Tonino

Advocaat, Partner Arbeid & Medezeggenschap
Martyn Top

Martyn Top

Advocaat, Partner Arbeid & Medezeggenschap
Shira Vrij

Shira Vrij

Advocaat Arbeid & Medezeggenschap, Litigation & ADR