Pieter Nabben

Advocaat, Partner

Pieter Nabben is advocaat sinds 1997 en gespecialiseerd in het vastgoedrecht met de focus op koop, huur en erfpacht. Hij adviseert en procedeert voor overheden, vastgoedbeleggers en voor kleine en grote (beursgenoteerde) verhuurders. Tevens verzorgt hij voor hen uiteenlopende contracten voor vastgoedprojecten. Mede door zijn brede ervaring met zaken in het pachtrecht behoren een aantal grote terrein beherende organisaties (TBO’s) tot zijn vaste cliënten. Vanaf 2004 is Pieter ook partner bij Pot Jonker.

Bijzondere expertise

  • Koop onroerend goed
  • Huurrecht, pachtrecht
  • Erfpacht, erfdienstbaarheden, appartementsrecht en andere zakelijke rechten
  • Projectontwikkeling
  • Contractenrecht

Achtergrond & nevenactiviteiten

  • Postdoctorale opleiding vastgoedrecht, Grotius Academie
  • Docent huurrecht
  • Lid Vereniging Agrarisch recht advocaten
  • Plaatsvervangend secretaris Centrale Raad van Toezicht NVM (tuchtcollege)
  • Lid Raad van de Orde van Advocaten Noord-Holland, portefeuille financiën