Maarten ten Kate

Advocaat, Partner

Maarten ten Kate is sinds 2007 advocaat ondernemingsrecht. Tot zijn cliënten behoren semi-publieke instellingen, grote (beursgenoteerde) ondernemingen, investeringsfondsen, familiebedrijven, start-ups en scale-ups. Maarten begeleidt hen bij ondernemingsrechtelijke transacties (fusie, overname, management buy in of out, herstructurering en investering), het vormgeven van samenwerkingsverbanden (joint venture, maatschap, vennootschap onder firma) en ondernemingsrechtelijke geschillen (aandeelhoudersgeschillen, overnamegeschillen en uittredingsgeschillen).

Een ander focuspunt binnen zijn praktijk is corporate governance. Hij heeft op dat vlak bijzondere kennis en ervaring in sterk gereguleerde sectoren (zoals de zorg, het onderwijs en de financiële sector) en wordt regelmatig ingeschakeld door raden van bestuur en raden van toezicht / raden van commissarissen voor advies. Maarten is lid van het zorgteam van Pot Jonker Advocaten.

Maarten begon zijn carrière als advocaat in 2007 bij NautaDutilh en is sinds 2017 werkzaam bij Pot Jonker. Tussen 2012 en 2015 werkte hij bij ABN AMRO Bank, onder andere als Deputy Company Secretary van de RvB en RvC. Hij doceert en publiceert regelmatig over ontwikkelingen op het gebied van corporate governance.

Bijzondere expertise

  • Zorg en Onderwijs
  • Ondernemingsrechtelijke transacties en Samenwerkingsverbanden
  • Corporate governance & compliance
  • Ondernemingsrechtelijke geschillen

Achtergrond & nevenactiviteit

  • Lid Adviesraad Academie voor Bank en Verzekeringen, Universiteit van Amsterdam
  • Docent corporate governance bij de Academie voor Bank en Verzekeringen, Universiteit van Amsterdam
  • Docent corporate governance bij de Registeropleiding financieel recht, Universiteit van Amsterdam
  • Docent ondernemingsrecht bij de Governance University
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht