Oscar van der Pol

Advocaat, Partner

Oscar van der Pol is advocaat bij Pot Jonker sinds 2013, waar hij tevens één van de partners is. Hij is gespecialiseerd in het handelsrecht, met name op het gebied van distributie en franchising, en in het economisch ordeningsrecht (mededingingsrecht en aanbestedingsrecht). Oscar is een echte procesadvocaat en treedt met regelmaat op voor (beursgenoteerde) ondernemingen in procedures bij zowel de burgerlijke als de bestuursrechter. Deze procedures gaan veelal over geschillen inzake (contractuele) aansprakelijkheid en over oneerlijke overheidsconcurrentie.

Bijzondere expertise

  • Commercial litigation
  • Contracteren en handelsrecht (distributie en franchising)
  • (Europees) mededingings- en aanbestedingsrecht
  • Aansprakelijkheid (en onderzoeken gericht op aansprakelijkheid)

Achtergrond & nevenactiviteiten

  • Plaatsvervangend lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
  • Master Privaatrechtelijke rechtspraktijk, Universiteit van Amsterdam
  • Master Staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit