Remmert Sluijter

Advocaat, Partner

Remmert Sluijter is advocaat sinds 1991 gespecialiseerd in vastgoed- en bouwrecht. Hij begon bij Houthoff in Amsterdam en is sinds 1999 verbonden aan Pot Jonker Advocaten, waar hij in 2001 partner is geworden. Al meer dan 25 jaren staat Remmert aannemers en opdrachtgevers bij in procedures over complexe infrastructurele en andere bouwprojecten. Daarbinnen heeft hij met name veel kennis en ervaring binnen de utiliteitsbouw, de grond-, weg- en waterbouw en wind- en zonneparken (UAV, UAV-GC, DNR en Fidic). Daarnaast heeft hij zich de afgelopen jaren meer en meer toegelegd op het voorkomen van dergelijke procedures in de bouw, door middel van bemiddeling, projectcoaching en mediation.  

Bijzondere expertise

  • Bouwcontracten en -geschillen
  • Mediations en (bouw)bemiddelingen

Achtergrond & nevenactiviteiten

  • Projectcoach infraprojecten bij Cohezy
  • ADR-gecertificeerd mediator (UvA)
  • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag
  • Penningmeester International Construction Projects Committee (IBA)
  • Lid Dispute Resolution Board Foundation
  • Lid Dutch Arbitration Association
  • Lid Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
  • Managing partner Pot Jonker 2010-2013 en 2015-2017