Remmert Sluijter - 10-10-2019

Fast Track Bindend Advies, de toekomst van geschilbeslechting in de bouw?

Sinds 18 november 2016 kent de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) een reglement dat voorziet in ‘Fast Track Bindend Advies’ (FT-procedure). De toelichting op de site van de RvA vermeldt dat de FT-procedure ‘uitsluitend (is) bedoeld voor snelle afhandeling van geschillen tijdens de bouw, waarin op heel korte termijn een bindende uitspraak verlangd wordt’. En verder: ‘Door de deskundigheid van de bindend adviseur is deze procedure met name geschikt in geschillen waarin een kort geding bij de gewone rechter of bij de RvA geen passende procedure is, omdat men daarin slechts beperkte mogelijkheden tot onderzoek en bewijslevering heeft’.

Reglement Fast Track Bindend Advies voor geschillenvrij bouwen


Het ‘Reglement Fast Track Bindend Advies’ is gepresenteerd tijdens de kick-off van Presolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen, op 17 november 2016 in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Bij de ontwikkeling van de FT-procedure zijn twee leden van Presolve, Alexa Gratama en Paul Smeets (beiden tevens lid van de RvA) betrokken geweest.

FT-procedure: onbekend maakt onbemind?

Hoewel verschillende kantoren op hun websites aandacht hebben besteed aan de FT-procedure, is die - volgens opgave van de RvA - tot heden maar weinig toegepast. Geldt hier ‘onbekend maakt onbemind’? Zo ja, dan zou het mooi zijn als deze bijdrage leidt tot een bredere bekendheid van de FT-procedure.

Het hele artikel lezen?

Lees Fast Track Bindend Advies de toekomst van geschilbeslechting in de bouw