Remmert Sluijter - 16-11-2020

Pot Jonker Advocaten hoofdsponsor van ABC Architectuurcentrum

Inhoudelijk partnerschap draagt bij aan kennisuitwisseling over vastgoed

Vanaf dit najaar is Pot Jonker Advocaten hoofdsponsor van het ABC Architectuurcentrum (voluit: Architectuur- en Bouwhistorisch Centrum) in Haarlem. Met dit hoofdsponsorschap, dat de al bestaande sponsorrol opvolgt, beogen zij de inhoudelijke kennisuitwisseling te vergroten en te verdiepen.

Up-to-date juridische vastgoedkennis versterkt rol kennispartner ABC

“Wij willen onze passie voor de bebouwde omgeving met iedereen delen. Onze uiteenlopende activiteiten en exposities over architectuur en stedenbouw in brede zin stellen we altijd vanuit de inhoud op. Door het hoofdsponsorschap van Pot Jonker Advocaten hebben we een sterke juridische partner aan ons verbonden. Hun up-to-date vastgoedkennis van het bouw-, huur- en erfpachtrecht en ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid is voor ons en ons netwerk van enorme toegevoegde waarde. Ook hun ervaring in de realisatie van complexe project- en gebiedsontwikkeling en vastgoedtransacties is interessant. Met Pot Jonker als hoofdsponsor versterken we onze rol als kennispartner voor uiteenlopende vastgoedpartijen”, aldus Gabriël Verheggen, directeur ABC Architectuurcentrum.

Gedeelde passie voor architectuur en stedenbouw

Remmert Sluijter, advocaat vastgoedrecht Pot Jonker Advocaten: “De sterk veranderde vastgoedmarkt vraagt steeds om nieuwe oplossingen. Daardoor zijn wetgeving, jurisprudentie en praktijk voortdurend in beweging. Of het nu gaat om kopen, huren of bouwen. We zijn gefascineerd door de gepassioneerde manier waarop het ABC aan alle belangrijke en actuele thema’s binnen het vastgoed aandacht besteedt. En hoe zij deze thema’s toegankelijk maken voor zowel de geïnteresseerde museumbezoeker als uiteenlopende spelers binnen het vastgoed. Met ons hoofdsponsorschap leveren we graag een financiële en tevens inhoudelijke bijdrage aan deze culturele instelling.”

Over ABC Architectuurcentrum Haarlem

Het ABC is het centrum voor architectuur en stedenbouw van Haarlem en de regio Kennemerland. Om de passie voor de bebouwde omgeving met iedereen te delen organiseert het ABC exposities en diverse activiteiten, waaronder lezingen, symposia, discussies, workshops, voor jong en oud.