Nieuwe webmodule basis voor samenwerking ZZP’ers?In alle coronaberichtgeving is het bijna aan de aandacht ontsnapt, maar op 15 juni 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het zzp-beleid. De plannen over de drietrapsraket gaan overboord en er komt voor alle situaties een webmodule. Wat heeft de minister in gedachten?

Van de VAR via de DBA naar de opdrachtgeversverklaring
Vroeger was een onderneming zeker over de fiscale duiding van een samenwerking als door de fiscus een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) was verstrekt. Die bestonden in verschillende smaken (zoals de VAR DGA en de VAR WUO). Toen kwam de wet DBA, die een einde moest maken aan het feit dat de VAR-regeling fiscaal faciliteerde dat schijnzelfstandigen onderbeloond en onderverzekerd werk deden dat voorheen door werknemers werd gedaan. Als gebruik gemaakt werd van een modelovereenkomst van de fiscus zat de opdrachtgever goed en hoefde hij niet te vrezen voor naheffingen. Dat systeem werkte ook niet, want de praktijk was grimmiger dan de papieren vastlegging. Toen werd een drietrapsraket bedacht waarin de minstverdienenden recht kregen op een minimumloon (€16,– per uur), de meestverdienden (meer dan € 75,– per uur)“vrijgegeven werden” en waarin de tussengroep aan de hand van een webmodule vooraf zekerheid kon krijgen over de fiscale status, zoals ook omschreven in mijn blog ‘De positie van de ZZPér in 2020 en 2021.’

Nieuwe plannen ZZP-beleid
En nu legt de minister uit dat hij weer afgestapt is van de gedachten over de drietrapsraket. Dat plan werd om allerlei redenen en vanuit zoveel verschillende hoeken zo kritisch becommentarieerd, dat besloten is te kiezen voor een andere opzet. Wat iedereen wil, is een systeem dat vooraf duidelijkheid geeft over de fiscale kwalificatie van de relatie. De webmodule die eerst alleen bedoeld was voor de tussenlaag (tussen de € 16,– en de € 75,–) gaat nu gelden voor alle situaties. De beantwoording van een vragenlijst levert een opdrachtgeversverklaring op, die vergelijkbaar is met de oude VAR-verklaring. Als het licht van de webmodule op groen gaat, loopt de opdrachtgever geen risico meer en hoeven geen loonheffingen te worden afgedragen. Voorwaarde is en blijft dat de vragen naar waarheid beantwoord worden en dat in de praktijk overeenkomstig wordt gehandeld.

Weging antwoorden in aanvraag
Bij de brief van 15 juni 2020 is een document gevoegd waaruit volgt hoe de antwoorden van de aanvrager worden gewogen. Elk antwoord telt mee bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een fictieve dienstbetrekking of een echte opdrachtrelatie, maar sommige zaken wegen meer dan andere. Twee voorbeelden van zaken die “zwaar” meetellen:

  • als de opdrachtnemer wordt doorbetaald als hij de werkzaamheden niet verricht;
  • als de opdrachtnemer voor het aangaan van de opdrachtovereenkomst in dienst was van de opdrachtgever.

Standaard vragenlijst
De wegingsfactoren horen bij een standaard vragenlijst, die ook een goed inzicht geeft in alle relevante aspecten voor de beoordeling van een samenwerkingsrelatie door de fiscus. De eerste vraag die de opdrachtgever moet invullen om te weten of hij risicoloos zaken kan doen, is de vraag of zaken wordt gedaan met een natuurlijk persoon (een mens) of een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V.). Als zaken wordt gedaan met een rechtspersoon, hoeft de vragenlijst verder niet meer ingevuld te worden. Dus u zit goed als u alleen zaken doet met een rechtspersoon? Dat punt wordt ongetwijfeld nog getackeld in de nog te maken vragenlijsten voor aanneming van werk en samenwerking met een tussenkomende partij (dus een persoonlijke holding of een detacheerder/B.V.).

Wordt vervolgd, dus!

En heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op: Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl).

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

Een tweeluik: de verdringingsreeks: hoe zit het ook alweer?

Het is droger dan ooit en het neerslagtekort is de aflopen jaren fors toegenomen. Ook dit jaar stevenen we weer af op een extreem droog jaar (zie ook de grafiek van de KNMI hieronder). De verwachting is dat door klimaatverandering alleen maar steeds langere droge en hete perioden zullen voorkomen. We zullen er rekening mee  ❯


Training reorganisatietrajecten op 24 augustus

Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer, ondanks de NOW en andere steunmaatregelen vanuit de overheid. Sommige ondernemingen zullen niet aan een reorganisatie ontkomen en moeten afscheid gaan nemen van werknemers. Bij een reorganisatie komt veel kijken. Als er veel werknemers bij de reorganisatie betrokken zijn, zal met de vakbonden overleg (moeten) worden gevoerd over een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juli 2020

Nieuwe webmodule basis voor samenwerking ZZP’ers?

In alle coronaberichtgeving is het bijna aan de aandacht ontsnapt, maar op 15 juni 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het zzp-beleid. De plannen over de drietrapsraket gaan overboord en er komt voor alle situaties een webmodule. Wat heeft de minister  ❯


AQUAradius onderdeel van de expositie Gebouwde trots

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, is opgenomen in de nieuwe expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. Het woonproject is gebouwd in opdracht van CPO-vereniging AQUAradius in samenwerking met ARX Architecten en Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Pot Jonker advocaat Jan Coen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
25 juni 2020

Pot Jonker Advocaten verwelkomt twee nieuwe advocaten in vastgoedteam

Recentelijk zijn er twee nieuwe advocaten gestart bij Pot Jonker Advocaten, namelijk Esther Dubach en Hendrik-Jan Huijzer. Zij zijn beiden werkzaam binnen het vastgoedrecht. Vastgoedrecht bij Pot Jonker Pieter Nabben, hoofd sectie vastgoedrecht Pot Jonker Advocaten: “We hebben onze sectie Vastgoedrecht uitgebreid met twee echte talenten en dat stemt ons heel tevreden. Vastgoedrecht is een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
23 juni 2020

Student-stagiair Sarith Jonker: ‘Mijn geleverde werk werd gewaardeerd’

Stagelopen bij Pot Jonker Advocaten, Sarith Jonker ging de uitdaging aan. Waarvoor koos ze voor Pot Jonker Advocaten, welke verwachtingen had ze en wat vergeet zij nooit meer van haar stage? Op deze en nog meer vragen geeft Sarith antwoord in de rubriek Student-stagiair van de week in MR. Succesvolle stage “De fijne ervaring en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 juni 2020

Bestemmingsplannen en de omgang met bewonersinitiatieven en -alternatieven

Lang gold in bestemmingsplankwesties dat de Afdeling vooral toetste of de keuze van de raad voor een bepaalde bestemming aanvaardbaar was, zonder daarbij veel aandacht te besteden aan de mogelijkheid dat een door appellanten aangedragen alternatieve invulling misschien wel beter zou zijn geweest. Tegelijkertijd had de Afdeling wel een open oog voor concrete planinitiatieven, veelal  ❯


Floris Bakels adviseur bij Pot Jonker Advocaten

Floris Bakels, oud-vicepresident en oud-advocaat Generaal bij de Hoge Raad en oud-senior rechter bij de rechtbank  Amsterdam, heeft zich als adviseur verbonden aan Pot Jonker Advocaten. Over Floris Bakels Floris Bakels heeft een lange carrière bij de rechterlijke macht doorlopen.  Hij was rechter bij de Rechtbank Haarlem (1984), raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam (1989) en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juni 2020

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯