Nieuwe webmodule basis voor samenwerking ZZP’ers?In alle coronaberichtgeving is het bijna aan de aandacht ontsnapt, maar op 15 juni 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het zzp-beleid. De plannen over de drietrapsraket gaan overboord en er komt voor alle situaties een webmodule. Wat heeft de minister in gedachten?

Van de VAR via de DBA naar de opdrachtgeversverklaring
Vroeger was een onderneming zeker over de fiscale duiding van een samenwerking als door de fiscus een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) was verstrekt. Die bestonden in verschillende smaken (zoals de VAR DGA en de VAR WUO). Toen kwam de wet DBA, die een einde moest maken aan het feit dat de VAR-regeling fiscaal faciliteerde dat schijnzelfstandigen onderbeloond en onderverzekerd werk deden dat voorheen door werknemers werd gedaan. Als gebruik gemaakt werd van een modelovereenkomst van de fiscus zat de opdrachtgever goed en hoefde hij niet te vrezen voor naheffingen. Dat systeem werkte ook niet, want de praktijk was grimmiger dan de papieren vastlegging. Toen werd een drietrapsraket bedacht waarin de minstverdienenden recht kregen op een minimumloon (€16,– per uur), de meestverdienden (meer dan € 75,– per uur)“vrijgegeven werden” en waarin de tussengroep aan de hand van een webmodule vooraf zekerheid kon krijgen over de fiscale status, zoals ook omschreven in mijn blog ‘De positie van de ZZPér in 2020 en 2021.’

Nieuwe plannen ZZP-beleid
En nu legt de minister uit dat hij weer afgestapt is van de gedachten over de drietrapsraket. Dat plan werd om allerlei redenen en vanuit zoveel verschillende hoeken zo kritisch becommentarieerd, dat besloten is te kiezen voor een andere opzet. Wat iedereen wil, is een systeem dat vooraf duidelijkheid geeft over de fiscale kwalificatie van de relatie. De webmodule die eerst alleen bedoeld was voor de tussenlaag (tussen de € 16,– en de € 75,–) gaat nu gelden voor alle situaties. De beantwoording van een vragenlijst levert een opdrachtgeversverklaring op, die vergelijkbaar is met de oude VAR-verklaring. Als het licht van de webmodule op groen gaat, loopt de opdrachtgever geen risico meer en hoeven geen loonheffingen te worden afgedragen. Voorwaarde is en blijft dat de vragen naar waarheid beantwoord worden en dat in de praktijk overeenkomstig wordt gehandeld.

Weging antwoorden in aanvraag
Bij de brief van 15 juni 2020 is een document gevoegd waaruit volgt hoe de antwoorden van de aanvrager worden gewogen. Elk antwoord telt mee bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een fictieve dienstbetrekking of een echte opdrachtrelatie, maar sommige zaken wegen meer dan andere. Twee voorbeelden van zaken die “zwaar” meetellen:

  • als de opdrachtnemer wordt doorbetaald als hij de werkzaamheden niet verricht;
  • als de opdrachtnemer voor het aangaan van de opdrachtovereenkomst in dienst was van de opdrachtgever.

Standaard vragenlijst
De wegingsfactoren horen bij een standaard vragenlijst, die ook een goed inzicht geeft in alle relevante aspecten voor de beoordeling van een samenwerkingsrelatie door de fiscus. De eerste vraag die de opdrachtgever moet invullen om te weten of hij risicoloos zaken kan doen, is de vraag of zaken wordt gedaan met een natuurlijk persoon (een mens) of een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V.). Als zaken wordt gedaan met een rechtspersoon, hoeft de vragenlijst verder niet meer ingevuld te worden. Dus u zit goed als u alleen zaken doet met een rechtspersoon? Dat punt wordt ongetwijfeld nog getackeld in de nog te maken vragenlijsten voor aanneming van werk en samenwerking met een tussenkomende partij (dus een persoonlijke holding of een detacheerder/B.V.).

Wordt vervolgd, dus!

En heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op: Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl).

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

Interview Mr. magazine: advocaat Babette Blaisse & bedrijfsjurist Gretha Harms

In de meest recente uitgave van MR. magazine vertellen advocaat Babette Blaisse en bedrijfsjurist Gretha Harms over hun samenwerking voor Randstad. Met als resultaat een mooi gesprek over de zakelijke relatie mét humor, drijfveren, sparringspartnerschap en persoonlijke interesses. Goede eigenschappen Welke eigenschappen waarderen ze van elkaar? Babette: “Gretha is een kritische lezer en zeer direct in haar commentaar.  ❯


E-laadpalen: de Dienstenrichtlijn en schaarse vergunningen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: ‘de minister’) moet zich opnieuw buigen over de vergunning voor het hebben, behouden en onderhouden van zes oplaadpalen (e-laadpalen) voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost langs de A4, zo oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) op 4 november (ECLI:NL:RVS:2020:2607). De  ❯


Nieuwe kroniek Bestuursprocesrecht verschenen in het Advocatenblad

Net als in de voorgaande jaren hebben onze advocaten bestuursrecht de kroniek geschreven voor het Advocatenblad. Hierin zijn de uitspraken die in Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) en AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) in de periode augustus 2019 tot en met juli 2020 zijn gepubliceerd als uitgangspunt genomen. Opvallendheden in deze kroniekperiode in het bestuursprocesrecht “Het klassieke procesrecht  ❯


Kroniek Adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2019/2020 gepubliceerd in Tijdschrift voor Bouwrecht

Voor de zesde keer op rij is onze Kroniek met Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts verschenen in het novembernummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht. In deze kroniek worden de Adviezen besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft gepubliceerd op haar website in de periode van 1 juli 2019 tot  ❯


Pot Jonker Advocaten hoofdsponsor van ABC Architectuurcentrum

Inhoudelijk partnerschap draagt bij aan kennisuitwisseling over vastgoed Vanaf dit najaar is Pot Jonker Advocaten hoofdsponsor van het ABC Architectuurcentrum (voluit: Architectuur- en Bouwhistorisch Centrum) in Haarlem. Met dit hoofdsponsorschap, dat de al bestaande sponsorrol opvolgt, beogen zij de inhoudelijke kennisuitwisseling te vergroten en te verdiepen. Up-to-date juridische vastgoedkennis versterkt rol kennispartner ABC “Wij willen  ❯

Pot Jonker Advocaten
16 november 2020

Online jurisprudentielunch verzorgd door mr. Floris Bakels

Oud-vicepresident van de Hoge Raad en adviseur van Pot Jonker Advocaten Floris Bakels verzorgt vanaf donderdag 8 oktober 2020 maandelijks een online jurisprudentielunch voor advocaten. Tijdens deze jurisprudentielunch zullen hoofdzakelijk arresten van de civiele kamer van de Hoge Raad worden behandeld. Op dit moment verzorgt Floris Bakels maandelijks al jurisprudentielunches voor rechters van de Rechtbank  ❯

Pot Jonker Advocaten
12 november 2020

Marieke Dankbaar toegetreden tot bestuur Netlaw

Pot Jonker advocaat Marieke Dankbaar, is toegetreden tot het bestuur van Netlaw. Als bestuurslid met de portefeuille opleidingen is zij (mede) verantwoordelijk voor een belangrijk aspect van Netlaw: de opleidingen van de NetlawAcademy. Vaste schakel in de Netlaw opleidingen Sander van Essen, directeur van Netlaw: “Marieke is al jaren coördinator van de sectie bestuursrecht van  ❯

Pot Jonker Advocaten
12 november 2020

Curatoren De Keizer Marine Engineering bereiken doorstart met Eekels Technology

TBI’s dochterbedrijf neemt leverancier systeemintegraties superjachten over mét personeel Zaandam, 1 november 2020 – De Keizer Marine Engineering, de wereldwijde leverancier van systeemintegraties voor superjachten, maakt een doorstart. Twee weken na de faillietverklaring hebben de curatoren overeenstemming bereikt met Eekels Technology B.V., een dochteronderneming van TBI Holdings B.V, een technologiebedrijf gespecialiseerd in projecten en onderhoud  ❯

Pot Jonker Advocaten
02 november 2020

De conclusie van Advocaat-Generaal Bobek over 6:13 Awb

Op 2 juli 2020 vond een lichte aardbeving plaats in het Nederlandse bestuursprocesrecht: Op die dag werd namelijk de conclusie van Advocaat-Generaal Bobek, ter zake van een aantal prejudiciele vragen van de rechtbank Limburg, gepubliceerd (C-826/18), waarin kort gezegd de personenfuik van artikel 6:13 Awb in strijd met het Verdrag van Aarhus werd geoordeeld. Als  ❯


Belang, ontvankelijkheid en relativiteit

Een onderzoek naar het belang van degene die beroep instelt tegen een besluit is noodzakelijk om te kijken of hij überhaupt mag procederen. Maar ook als zijn ontvankelijkheid is vastgesteld, blijft zijn belang van belang. Want artikel 8:69a Awb kan ertoe leiden dat hij toch bepaalde argumenten niet met succes naar voren kan brengen, omdat  ❯