Annotatie van Rocco Mulder bij de uitspraak van 4 oktober 2019 van de Hoge Raad, JOR 2019/269Aansprakelijkheid stille bewindvoerder in pre-pack
De Hoge Raad heeft op 4 oktober 2019 voor de eerste keer een uitspraak gewezen over de maatstaf van de persoonlijke aansprakelijkheid van de stille bewindvoerder bij een pre-pack voor het Ruwaard van Putten ziekenhuis. In de meest recente uitgave van de JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) licht Rocco Mulder, advocaat en curator bij Pot Jonker advocaten, deze uitspraak van de Hoge Raad toe.

Wat speelde er?
Op 24 juni 2013 is het Ruwaard van Putten ziekenhuis failliet verklaard. Kort daaraan voorafgaand zijn door de Rechtbank stille bewindvoerders aangesteld die de taak hadden om in het kader van een pre pack een zo hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke crediteuren te realiseren en de maatschappelijke schade te beperken. In die periode zijn door de bewindvoerders gesprekken gevoerd met twee overnamekandidaten. Met Spijkenisse Medisch Centrum B.V (het SMC) is op 1 juli 2013 door de curatoren uiteindelijk een overname-overeenkomst getekend, die tijdens de stille periode is voorbereid. De koper heeft daarbij de activa gekocht voor een bedrag van € 6 miljoen. Hierin inbegrepen zijn de immateriële activa waarvoor slechts € 1 is betaald.

Medisch specialist stelt stille bewindvoerder persoonlijk aansprakelijk
Een medisch specialist werkzaam bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis, op basis van een zogenaamde toelatingsovereenkomst, is door de overname zijn praktijk kwijt. Bovendien ontvangt hij voor de goodwill van zijn praktijk geen enkele vergoeding. In de toelatingsovereenkomst staat echter vermeld dat de specialist recht heeft op goodwill ten aanzien van de in het ziekenhuis verrichte werkzaamheden. De doorstart heeft de medisch specialist nog zes maanden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de doorstarter gewerkt, maar na afloop is hem geen nieuwe arbeids- of toelatingsovereenkomst aangeboden. De medisch specialist staat dus met lege handen en stelt de stille bewindvoerders en latere curatoren persoonlijk aansprakelijk voor het verlies van zijn praktijk.

Uitspraak
De Rechtbank en het Gerechtshof wijzen de vorderingen van de specialist af. De Hoge Raad laat die oordelen in stand. De Hoge Raad oordeelt, in lijn met eerdere jurisprudentie over de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in faillissement, dat onderzocht moet worden of de beoogd curator heeft gehandeld zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende beoogd curator, die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.

Annotatie: “Curatoren hebben zich gehouden aan opdracht Rechtbank”
“Bij de verkoop van activa heeft de curator een ruime mate van vrijheid. Net als de gewone faillissementscurator dient de beoogd curator zich te laten leiden door de belangen van de gezamenlijke crediteuren en moet hij daarbij ook rekening houden met maatschappelijke belangen, waaronder het belang van werkgelegenheid. Er wordt voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de beoogd curatoren door de Hoge Raad niet getoetst aan de zorgvuldigheidsnorm die geldt voor advocaten. De beoogd curatoren – en latere curatoren – hebben zich in dit geval gehouden aan de opdracht van de Rechtbank en geen voor hen geldende regels overtreden. Het feit dat een individuele crediteur, in dit geval, de medisch specialist door de doorstart zijn praktijk kwijtraakt en daarvoor geen vergoeding ontvangt, maakt niet dat de (beoogd) curatoren persoonlijk de schade dienen te vergoeden”, aldus Rocco Mulder.

De volledige annotatie is te vinden aan het eind van bijgevoegde uitspraak.

Hoge Raad 4 oktober 2019, JOR 2019/269 m.nt. R. Mulder

 

 
Actueel / blog

Pot Jonker In-house dag beoordeeld met een 8,5!

Afgelopen donderdag 13 februari hebben we een ambitieuze groep rechtenstudenten verwelkomt op ons kantoor. Na een lunch startte ons inhoudelijke programma waarin kennismaken met onze advocaten, zaken en kantoor centraal stond. Ervaring studenten De aanwezigen studenten hebben onze in-house dag gemiddeld beoordeeld met een 8,5! En geven aan door deze dag een beter beeld te  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
18 februari 2020

Welkom – Tim van Opzeeland gestart als juridisch medewerker

Tim van Opzeeland is recentelijk gestart bij  Pot Jonker Advocaten als juridisch medewerker op de sectie arbeidsrecht. Gedurende zijn studie heeft hij door zijn stages bij diverse kantoren, ook bij Pot Jonker, en werk voor de Rechtswinkel Bijlmermeer uiteenlopende juridische ervaring opgedaan. Stage was de opstap naar meer Ik vind het gaaf dat mijn stage  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
30 januari 2020

Commissie Borstlap: ontslag moet eenvoudiger en flexwerk moet worden teruggedrongen

Vandaag presenteerde de commissie Borstlap het langverwachte rapport over (de toekomstbestendigheid van) de arbeidsmarkt. Een kleine greep uit het rapport: werkgevers moeten personeel eenvoudiger kunnen ontslaan, flexibele arbeidscontracten moeten zo veel mogelijk worden teruggedrongen en belastingvoordelen voor zelfstandigen moeten verdwijnen. Met het rapport wil de commissie het kabinet munitie geven voor verdere stappen. Wat die  ❯


Wanneer is een mantelzorgwoning een mantelzorgwoning?

Toen mantelzorg steeds meer als officiële zorgvorm werd gezien en er ook bijvoorbeeld via de Wmo formeel een beroep op werd gedaan, besloot de wetgever dat het tijd was om het bouwen of gebruiken van een mantelzorgwoning aan zo min mogelijk regels onderhevig te maken. In bijlage II bij het Bor werd een aantal definities  ❯


Voorlopige voorzieningen, hoe zit het ook weer?

Bij besluit van 27 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan Stichting Nederlands Auschwitz Comité, omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een monument op een groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin tegenover het gebouw Weesperstraat 3 tot en met 59 in Amsterdam. Het monument wordt opgericht ter nagedachtenis aan  ❯


Wilt u een hoge WW-premie voorkomen? Kom dan nu in actie!

Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie dient sprake te zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mijn collega Shira Vrij liet u eerder in haar blog al weten dat een door de werkgever getekend briefje waarmee een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is voortgezet niet voldoende is en dat het ministerie  ❯


Brief Koolmees over slapende dienstverbanden neemt veel onzekerheid weg

De recente uitspraak van de Hoge Raad over de slapende dienstverbanden heeft op bepaalde vragen antwoord gegeven, maar heeft ook voor nieuwe onzekerheden gezorgd. Dit is Den Haag niet ontgaan en met een brief van 13 december jl. verschaft minister Koolmees duidelijkheid (zie onderaan de tekst een link naar deze brief). Ik som de belangrijkste  ❯


De slag bij Den Hoorn, lessen uit een supermarktoorlog voor het exploitatieplan

Een supermarktoorlog in Den Hoorn, een gehucht nabij Schipluiden, heeft geleid tot een uitspraak van de Afdeling van 20 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3927, die belangrijke gezichtspunten biedt voor het werken met een exploitatieplan. De gemeenteraad van Midden-Delfland had een bestemmingsplan vastgesteld voor een gebied, waarin aan de ene zijde een nieuw winkelcentrum was voorzien, en aan  ❯


Annotatie van Rocco Mulder bij de uitspraak van 4 oktober 2019 van de Hoge Raad, JOR 2019/269

Aansprakelijkheid stille bewindvoerder in pre-pack De Hoge Raad heeft op 4 oktober 2019 voor de eerste keer een uitspraak gewezen over de maatstaf van de persoonlijke aansprakelijkheid van de stille bewindvoerder bij een pre-pack voor het Ruwaard van Putten ziekenhuis. In de meest recente uitgave van de JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) licht Rocco Mulder, advocaat en  ❯


Ambitieuze rechtenstudenten opgelet! Onze in-house dag is 13 februari 2020.

Je studeert rechten en wilt waarschijnlijk de advocatuur in. Maar welk advocatenkantoor past écht bij jou? Omdat wij begrijpen dat de keuze voor een specifiek kantoor lastig kan zijn, nodigen wij ambitieuze en ondernemende rechtenstudenten (laatste jaar BA of MA) uit om op 13 februari 2020 ons kantoor te leren kennen! Over Pot Jonker Pot  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
10 december 2019