Priscilla Bartens - 03-05-2024

Signalering: handhaving op schijnzelfstandigheid per 1 januari 2025

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) bestaat inmiddels al bijna acht jaar. Deze wet is opgesteld ter bestrijding van schijnzelfstandigheid en beoogt werkenden en werkverschaffers meer zekerheid te geven over de aard van hun arbeidsrelatie. Wij schreven al eerder over de positie van zzp’ers en de Wet DBA in de blogs: Webmodule zzp gestart als pilot, De positie van de ZZP’er in 2020 en 2021 en Blijkt een ZZP’er toch een werknemer te zijn? Dit zijn de juridische  gevolgen.  

Bij de invoering van de Wet DBA is besloten deze wet voorlopig niet te handhaven. Als blijkt dat een zzp’er toch in loondienst werkt, krijgen opdrachtgevers op dit moment dus geen naheffingen of boetes, tenzij sprake is van kwaadwillendheid.  

Het kabinet heeft al vaker aangekondigd dat het zogeheten ‘handhavingsmortuarium’ zal worden opgeheven. De daadwerkelijke einddatum verschoof echter steeds. De laatste stand van zaken is een aangekondigde einddatum van 1 januari 2025: per die datum zou de Belastingdienst gaan handhaven. En het lijkt erop dat dit nu echt gaat gebeuren. 

Begin maart 2024 heeft de Belastingdienst namelijk meerdere (zeer omvangrijke) documenten gepubliceerd, waaronder het ‘Handhavingsplan arbeidsrelaties tranche 2024’ (deze documenten zijn hier te vinden). Deze documenten maken duidelijk dat men wil doorpakken en dat het plan is om per 1 januari 2025 te handhaven. 

Kortom: vanaf 1 januari 2025 zal de Belastingdienst naheffingen of boetes opleggen aan opdrachtgevers indien een zzp’er toch in loondienst blijkt te werken. Het is dus van belang voor opdrachtgevers om zich voor te bereiden op de opheffing van het handhavingsmortuarium. Indien u opdrachtgever bent, kunt u dit doen door kritisch te kijken naar de reeds lopende overeenkomsten van opdracht en op te letten bij het afsluiten van nieuwe opdrachtovereenkomsten. Zijn deze bijvoorbeeld gebaseerd op de modelovereenkomsten van de belastingdienst? Zijn er signalen dat toch sprake is van een dienstverband? Wij denken hierover graag met u mee.