Hester Tonino - 29-01-2021

Webmodule zzp gestart als pilot

Veel zorginstellingen voelen zich door de krapte op de arbeidsmarkt ‘gedwongen’ om met zzp’ers te werken omdat deze liever als zelfstandige werken dan als werknemer. In een aantal gevallen zal daadwerkelijk sprake zijn van zelfstandig ondernemerschap. Maar vaak worden zzp’ers ingehuurd, terwijl feitelijk sprake is van een dienstverband en loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moeten worden betaald.

Op grond van de huidige wet (Wet DBA) is het niet eenvoudig om de werkrelatie te beoordelen. Het kabinet heeft een webmodule ontwikkeld. De webmodule is een online vragenlijst waarmee opdrachtgevers meer duidelijkheid kunnen krijgen.

De webmodule is op 11 januari 2021 als pilot van zes maanden van start gegaan. In de pilotfase geeft de webmodule duidelijkheid, maar geen zekerheid. De webmodule is niet gericht op specifieke branches en dus ook niet op de zorg. Het is de vraag in hoeverre de webmodule zorginstellingen de verlangde duidelijkheid zal geven, maar toch kan het interessant zijn om de vragenlijst in te vullen om een indicatie te krijgen. Dat kan overigens anoniem. De uitkomst van de webmodule kan aanleiding zijn om de relatie op een andere manier vorm te geven.

Na afloop van de pilot beslist het kabinet of de webmodule definitief wordt ingevoerd. In de tussentijd wordt, in ieder geval tot 1 oktober 2021, alleen gehandhaafd als sprake is van kwaadwillendheid of als aanwijzingen van de belastingdienst niet worden opgevolgd.

Nieuwe wet- en regelgeving rond zzp’ers laat nog even op zich wachten. Het huidige kabinet laat de besluitvorming over dit lastige dossier over aan een nieuw kabinet.