Onze rechtsgebieden

Onze Praktijkgroepen

Onze AdvocatenStages

De kneepjes van het advocatenvak leer je door het te doen. Bij Pot Jonker krijg je die kans ook echt. Vanaf het begin heb je contact met cliënten en doe je ervaring op in de advies- en procespraktijk.
 

 

Follow PotJonker on Twitter

Netlaw

Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34272986

BTW-nr. 8179.45.350.B.01

Laatste Nieuws

Bestuurs- en overheidsrecht: Dreigende winkelleegstand blokkeert bestemmingsplan

In tijden van recessie ligt het voor de hand dat tegenstanders van nieuwe planologische ontwikkelingen zich bedienen van het “behoefte-argument”: waarom dat weidegebied voor woningbouw of kantoren bestemmen, als er nog zoveel woningen te koop staan of kantoorruimte onverhuurd is? Waarom die nieuwe winkelmogelijkheden toestaan, als er zoveel winkelruimte leeg dreigt te komen of zelfs al leeg staat?

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Toezegging: geen expliciet voorbehoud nodig?

In de praktijk komt het vaak voor dat een burger meent dat de gemeente hem een toezegging heeft gedaan dat een vrijstellingsprocedure gevolgd zal worden en de omgevingsvergunning verleend zal worden. De jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) leert dat het college niet de bevoegdheid kan worden ontzegd om bij het volgen van de vrijstellingsprocedure terug te komen van zijn aanvankelijke bereidheid om met toepassing van art. 19 Wro het bouwplan toe te staan. Als het college daarop terug komt, dan staat daar een zwaarder motiveringsplicht voor.

Lees verder

Huurrecht: contractuele medehuur van (overige) bedrijfsruimte: samen in, samen uit?

Wanneer twee of meer partijen gezamenlijk een huurovereenkomst met een verhuurder aangaan, worden zij als contractuele medehuurders aan elkaar verbonden. Er zijn dan een aantal punten waar zowel de verhuurder als de huurders rekening mee moet houden. Anouk de Koning en Evelien de Groot, beiden als advocaat werkzaam bij Pot Jonker advocaten, schreven over dit onderwerp een artikel in het Tijdschrift huurrecht in Praktijk (HIP).

Lees verder

Familie- en erfrecht: Scheiding? Wees goed geïnformeerd!

Wanneer u en uw partner besluiten om te gaan scheiden, dan is het goed u te laten voorlichten over de wijze waarop de gevolgen van de scheiding geregeld kunnen en/of moeten worden. U kunt samen met een scheidingsmediator de scheiding regelen of ieder met een eigen advocaat.

Lees verder

Arbeidsrecht: Ziek uit dienst – en dan? (Deel 3)

Kun je - om de gevolgen van de wet Bezava te ontlopen - met een werknemer afspreken dat hij zich hersteld meldt en/of dat hij zich niet (opnieuw) zal ziek melden en/of dat hij geen ziektewetuitkering zal aanvragen? Muriel Middeldorp, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten, gaat in haar nieuwe blog op dit vraagstuk in.

Lees verder Naar nieuwsarchief |