Onze rechtsgebieden

Onze Praktijkgroepen

Onze AdvocatenStages

De kneepjes van het advocatenvak leer je door het te doen. Bij Pot Jonker krijg je die kans ook echt. Vanaf het begin heb je contact met cliënten en doe je ervaring op in de advies- en procespraktijk.
 

 

Follow PotJonker on Twitter

Netlaw

Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34272986

BTW-nr. 8179.45.350.B.01

Laatste Nieuws

Vastgoedrecht: Huurder van woningbouwcorporatie Ymere moet schotelantenne verwijderen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft recentelijk geoordeeld dat een huurder van woningbouwcorporatie Ymere zijn schotelantenne aan de gevel moet verwijderen (ECLI:NL:GHAMS:2014:5417).

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Eigenaar woonboot valt tussen wal en schip

De juridische positie van een woonboot(-eigenaar) staat weer volop in de belangstelling. Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak (AbRvS 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:32) gedaan die deze juridische positie verder verduidelijkt, maar tegelijkertijd de nodige vragen oproept.

Lees verder

Ondernemings- en insolventierecht: Herroeping ontbindingsbesluit na heropening vereffening, mag dat?

In het artikel “De Hoge Raad geeft college: het herroepen van een ontbindingsbesluit” is uiteengezet op welke wijze een ontbindingsbesluit geldig kan worden herroepen. Eén van de voorwaarden voor een geldige herroeping van een ontbindingsbesluit is dat een vennootschap nog moet bestaan op het moment van het nemen van het herroepingsbesluit. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van artikel 2:19 lid 4 en lid 6 BW.

Lees verder

Arbeidsrecht: Wanneer is een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst rechtsgeldig?

Er zijn vele vormen van ontbindende voorwaarden en de vraag rijst of daarop altijd een geslaagd beroep kan worden gedaan. In deze nieuwe blog gaat Muriel Middeldorp, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten, in op de voorwaarden die de Hoge Raad stelt aan een geldig beroep op een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst.

Lees verder

Insolventierecht: De Pre-pack bijdrage door Rocco Mulder

In het Tijdschrift voor Insolventierecht 2015/1 staat Rocco Mulder, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten stil bij de pre-pack: verkoop en voortzetting in stilte en verantwoording in het openbaar. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de concept praktijkregels van Insolad.

Lees verder Naar nieuwsarchief |