Onze rechtsgebieden

Onze Praktijkgroepen

Onze AdvocatenStages

De kneepjes van het advocatenvak leer je door het te doen. Bij Pot Jonker krijg je die kans ook echt. Vanaf het begin heb je contact met cliënten en doe je ervaring op in de advies- en procespraktijk.
 

 

Follow PotJonker on Twitter

Netlaw

Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34272986

BTW-nr. 8179.45.350.B.01

Laatste Nieuws

Arbeidsrecht: De gewijzigde ontslagvolgorde in de zorg

Bij een bedrijfseconomisch ontslag moet een werkgever aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepalen welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Op grond van het Ontslagbesluit wordt dit afspiegelingsbeginsel toegepast per bedrijfsvestiging.

Lees verder

Arbeidsrecht: Aanzegplicht 1 januari 2015

Weet u dat u in december al de eerste aanzeggingen moet gaan doen? Heeft u in uw HR systeem de alarmbellen aanstaan op twee maanden voor afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Lees verder

Overheidsrecht & Praktijkgroep Zorg: Marieke Dankbaar in RisicoBewust van Centraal Beheer Achmea over de Wmo 2015

In de eerste editie van de publicatie RisicoBewust van Centraal Beheer Achmea heeft Marieke Dankbaar een artikel geschreven over de Wmo 2015. Dit artikel zet op hoofdlijnen de beoogde maatschappelijke ondersteuning uiteen en de daarvoor opgetuigde procedures.

Lees verder

Arbeidsrecht: Géén transitievergoeding in geval van een bovenwettelijke uitkering of wachtgeldregeling?

Als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) kan een werknemer per 1 juli 2015 bij ontslag aanspraak maken op een transitievergoeding. De transitievergoeding heeft tot doel de werknemer in staat te stellen de transitie naar een andere baan te bevorderen. De vergoeding is dan ook bestemd voor scholing of begeleiding naar ander werk.

Lees verder

Arbeidsrecht: De voor- en nadelen van ontslag voor en na 1 juli 2015

Zoals inmiddels wel bekend is, veranderen de ontslagregels per medio 2015. Er bestaat dan niet meer de vrijheid om te kiezen tussen een procedure voor UWV Werkbedrijf en de kantonrechter. Ook gelden strengere eisen voor ontslag en moet bijvoorbeeld vaststaan dat voldoende is gekeken naar herplaatsings- en scholingsmogelijkheden. In deze nieuwe blog gaat Muriel Middeldorp, advocaat en partner bij Pot Jonker, in op de vraag of het verstandig is om de zaak uit te stellen tot medio volgend jaar of juist niet.

Lees verder Naar nieuwsarchief |