Onze rechtsgebieden

Onze Praktijkgroepen

Onze AdvocatenStages

De kneepjes van het advocatenvak leer je door het te doen. Bij Pot Jonker krijg je die kans ook echt. Vanaf het begin heb je contact met cliënten en doe je ervaring op in de advies- en procespraktijk.
 

 

Follow PotJonker on Twitter

Netlaw

Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34272986

BTW-nr. 8179.45.350.B.01

Laatste Nieuws

Bestuurs- en overheidsrecht: Belangenafweging en de aanwijzing van kerkgebouwen als gemeentelijk monument

Er wordt al jaren veelvuldig geprocedeerd over aanwijzingen van in onbruik geraakte kerkgebouwen als (gemeentelijk) monument. Kerkbesturen worden geacht zo’n als monument aangewezen kerkgebouw in stand te houden, terwijl het vinden van een verantwoorde en duurzaam exploitabele herbestemming vreselijk moeilijk, zo niet onmogelijk blijkt. Financiële armslag ontbreekt en de kerkbesturen lopen dan vast; precies wat niet de bedoeling was bij de toch vaak al pijnlijke beslissing het kerkgebouw niet langer als kerk te kunnen gebruiken.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Langdurige bewoning van recreatiewoningen rechtvaardigt niet een lange begunstigingstermijn

In een recente uitspraak van de Afdeling (AbRvS 2 juli 2014, 201311513/1/A1) stond de langdurige bewoning van recreatiewoningen (opnieuw) centraal.

Lees verder

Praktijkgroep Zorg: Verplichte meldcode voor (jeugd)zorginstellingen, waaronder ook ziekenhuizen, het onderwijs, de kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning

Sinds 1 juli 2013 moeten instellingen binnen onder meer de zorg een meldcode hanteren. Indien een instelling hier niet aan voldoet, kunnen de bestaande toezichthouders gebruik maken van handhavingsinstrumenten (onder andere: advies, correctie, stimulering of dwang). Daarnaast kan de gemeente, in de sectoren maatschappelijke ondersteuning en kinderopvang, een last onder dwangsom opleggen. Mogelijke sancties liggen dus op de loer. Desondanks merken wij dat verschillende instellingen nog geen meldcode hebben opgesteld. Om die reden willen wij dit onderwerp graag onder uw aandacht brengen.

Lees verder

Arbeidsrecht: Machtiging aan de bedrijfsarts: waartoe is de werknemer verplicht?

In een recente uitspraak van de kantonrechter Zeeland/West-Brabant gaat de kantonrechter in op de vraag of een werkgever loon mag opschorten wanneer een werknemer geen medische machtiging wil afgeven aan de bedrijfsarts. Muriel Middeldorp, advocaat en partner bij Pot Jonker advocaten, bespreekt de uitspraak in een nieuwe blog.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Beginselplicht tot handhaving: prioriteiten stellen mag, mits…

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een nieuwe bladzijde toegevoegd aan het boek over de beginselplicht om wetten en verordeningen te handhaven. In deze uitspraak (AbRvS 4 juni 2014, 201308060/1/A4, meerpaal Zaandam) heeft de Afdeling geoordeeld dat beleid inhoudende dat tegen bepaalde overtredingen nooit zal worden opgetreden, niet aanvaardbaar is.

Lees verder Naar nieuwsarchief |