Onze rechtsgebieden

Onze Praktijkgroepen

Onze AdvocatenStages

De kneepjes van het advocatenvak leer je door het te doen. Bij Pot Jonker krijg je die kans ook echt. Vanaf het begin heb je contact met cliënten en doe je ervaring op in de advies- en procespraktijk.
 

 

Follow PotJonker on Twitter

Netlaw

Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34272986

BTW-nr. 8179.45.350.B.01

Laatste Nieuws

Bestuurs- en overheidsrecht: Kroniek Bestuursprocesrecht door Marieke Dankbaar en Jan Coen Binnerts

In de Kronieken die deze maand bij het Advocatenblad zijn verschenen is de Kroniek Bestuursprocesrecht gepubliceerd. De Kroniek Bestuursprocesrecht is ook dit jaar geschreven door Marieke Dankbaar en Jan Coen Binnerts en bespreekt weer een groot aantal belangrijke en actuele onderwerpen.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Roomservice? Het is hier geen hotel!

Een hotelgebouw in Noordwijk werd gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het gemeentebestuur trad op basis van het bestemmingsplan daartegen handhavend op. Vaststond dat het gebruik in strijd was met het bestemmingsplan, dat echter in werking getreden was na de start van de huisvesting van arbeidsmigranten aldaar. De exploitant deed daarom een beroep op het overgangsrecht dat was opgenomen in het bestemmingsplan. Dat leidde tot de vraag of het gebruik wel was toegestaan onder het voorgaande planologisch regime. Dat voorgaande regime werd gevormd door een uitbreidingsplan. Het hotel had daarin de bestemming “horecabedrijf” gekregen. Daarbinnen was een hotel toegestaan, maar het uitbreidingsplan kende geen definitie van dat begrip. Het college stelde dat het gebruik ook al niet had gepast in het voorgaande planologisch regime, terwijl de exploitant het tegendeel betoogde.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Vaststelling bestemmingsplan in afwijking samenwerkingsovereenkomst

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak gedaan die meer duidelijkheid schept over de wijze waarop de raad bij het vaststellen van een bestemmingsplan kan afwijken van een door de gemeente gesloten samenwerkingsovereenkomst. In deze uitspraak (AbRS 26 maart 2014, Gouda, 201302107/1/R2) heeft de Afdeling bepaald dat het bestaan van een dergelijke overeenkomst de (gemeente-)raad weliswaar niet verplicht tot het geven van een bestemming die de raad niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening acht, maar dat anderzijds de raad wel dient te motiveren waarom deze de door de gemeente gesloten overeenkomst niet gestand doet.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht

Het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb) blijft voor interessante rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zorgen.

Lees verder

Familierechtadvocaten starten nieuw kantoor in Haarlem

HAARLEM - Met ingang van 1 september 2014 gaan onze familierechtadvocaten Kornelie Oostlander en Christine Verhoeven zelfstandig verder onder eigen naam. Het nieuwe familierechtkantoor Oostlander|Verhoeven Advocaten & Mediators vestigt zich aan de Nieuwe Gracht 45-47, recht tegenover Pot Jonker Advocaten.

Lees verder Naar nieuwsarchief |