Onze rechtsgebieden

Onze Praktijkgroepen

Onze AdvocatenStages

De kneepjes van het advocatenvak leer je door het te doen. Bij Pot Jonker krijg je die kans ook echt. Vanaf het begin heb je contact met cliënten en doe je ervaring op in de advies- en procespraktijk.
 

 

Follow PotJonker on Twitter

Netlaw

Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34272986

BTW-nr. 8179.45.350.B.01

Laatste Nieuws

Arbeidsrecht: Moeten ziekenhuizen ORT betalen over vakantieverlof?

Een nieuwe blog van Muriel Middeldorp, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Relativiteit en natuurbescherming

Recent deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een paar uitspraken over het relativiteitsbeginsel van 8:69a Awb, en aangevoerde strijd met de Habitatrichtlijn c.q. het recht op toegang tot de rechter.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Overgangsrechtelijke bepalingen in bestemmingsplannen

Bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan moet ook rekening worden gehouden met bestaande belangen. Indien sprake is van een conserverend bestemmingsplan dan zal de bestaande situatie op een zorgvuldige wijze in het nieuwe plan moeten worden verwerkt. In het geval wordt beoogd met een bestemmingsplan (ook) nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, dan zal voor de bestaande bebouwing en het bestaande gebruik in overgangsrecht moeten worden voorzien.

Lees verder

Ondernemings- en insolventierecht: De rechten van werknemers bij een doorstart vanuit een pre-pack

Sinds 2011 is het mogelijk om als onderneming in zwaar weer de rechtbank te verzoeken mee te werken aan een zogenoemde pre-pack, welk verzoek nauw samenhangt met een faillissementsaanvraag. Als aan de vereisten is voldaan, benoemt de rechtbank een beoogd curator en een beoogd rechter-commissaris. Onder toeziend oog van deze onafhankelijke deskundigen worden gedurende een korte periode gesprekken gevoerd met kandidaten voor een overname van de activiteiten, met andere woorden; er wordt een doorstart voorbereid.

Lees verder

VACATURES: (gevorderd) stagiair en gevorderd advocaat-medewerker voor de overheidspraktijk

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van oudsher bekend advocatenkantoor in Haarlem. We werken op hoog niveau aan interessante en uitdagende zaken. Toch ‘voelen’ we klein. De sfeer op kantoor is informeel. Collega’s zijn betrokken en open en we hebben veel aandacht voor de balans tussen werk en privé.

Lees verder Naar nieuwsarchief |