Onze rechtsgebieden

Onze Praktijkgroepen

Onze AdvocatenStages

De kneepjes van het advocatenvak leer je door het te doen. Bij Pot Jonker krijg je die kans ook echt. Vanaf het begin heb je contact met cliënten en doe je ervaring op in de advies- en procespraktijk.
 

 

Follow PotJonker on Twitter

Netlaw

Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34272986

BTW-nr. 8179.45.350.B.01

Laatste Nieuws

Familierechtadvocaten starten nieuw kantoor in Haarlem

HAARLEM - Met ingang van 1 september 2014 gaan onze familierechtadvocaten Kornelie Oostlander en Christine Verhoeven zelfstandig verder onder eigen naam. Het nieuwe familierechtkantoor Oostlander|Verhoeven Advocaten & Mediators vestigt zich aan de Nieuwe Gracht 45-47, recht tegenover Pot Jonker Advocaten.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Zijn (beneficiaire) erfgenamen aan te spreken op grond van de Wet bodembescherming?

Het levert soms een ingewikkelde situatie op wanneer een gemeente te maken krijgt met een (mogelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging van een perceel waarvan de rechthebbende eigenaar is overleden. De gemeente ziet zich ineens geconfronteerd met de erfgenamen en bevindt zich noodgedwongen op het gebied van het erfrecht. Dit kan vooral lastig zijn als de erfgenamen de erfenis beneficiair hebben aanvaard; schuldeisers kunnen in beginsel die erfgenamen niet aanspreken op openstaande schulden uit de nalatenschap. Kunnen die erfgenamen wel een gedoogbevel of een last onder dwangsom opgelegd krijgen in het kader van de Wet bodembescherming?

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Belangenafweging en de aanwijzing van kerkgebouwen als gemeentelijk monument

Er wordt al jaren veelvuldig geprocedeerd over aanwijzingen van in onbruik geraakte kerkgebouwen als (gemeentelijk) monument. Kerkbesturen worden geacht zo’n als monument aangewezen kerkgebouw in stand te houden, terwijl het vinden van een verantwoorde en duurzaam exploitabele herbestemming vreselijk moeilijk, zo niet onmogelijk blijkt. Financiële armslag ontbreekt en de kerkbesturen lopen dan vast; precies wat niet de bedoeling was bij de toch vaak al pijnlijke beslissing het kerkgebouw niet langer als kerk te kunnen gebruiken.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Langdurige bewoning van recreatiewoningen rechtvaardigt niet een lange begunstigingstermijn

In een recente uitspraak van de Afdeling (AbRvS 2 juli 2014, 201311513/1/A1) stond de langdurige bewoning van recreatiewoningen (opnieuw) centraal.

Lees verder

Praktijkgroep Zorg: Verplichte meldcode voor (jeugd)zorginstellingen, waaronder ook ziekenhuizen, het onderwijs, de kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning

Sinds 1 juli 2013 moeten instellingen binnen onder meer de zorg een meldcode hanteren. Indien een instelling hier niet aan voldoet, kunnen de bestaande toezichthouders gebruik maken van handhavingsinstrumenten (onder andere: advies, correctie, stimulering of dwang). Daarnaast kan de gemeente, in de sectoren maatschappelijke ondersteuning en kinderopvang, een last onder dwangsom opleggen. Mogelijke sancties liggen dus op de loer. Desondanks merken wij dat verschillende instellingen nog geen meldcode hebben opgesteld. Om die reden willen wij dit onderwerp graag onder uw aandacht brengen.

Lees verder Naar nieuwsarchief |