Onze rechtsgebieden

Onze Praktijkgroepen

Onze Advocaten



Stages

De kneepjes van het advocatenvak leer je door het te doen. Bij Pot Jonker krijg je die kans ook echt. Vanaf het begin heb je contact met cliënten en doe je ervaring op in de advies- en procespraktijk.
 

 

Follow PotJonker on Twitter





Netlaw

Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34272986

BTW-nr. 8179.45.350.B.01

Laatste Nieuws

Arbeidsrecht: Niet het hele arbeidsverleden telt mee voor de transitievergoeding

Per 1 juli 2015 geldt de nieuwe regeling van de transitievergoeding. Aanvankelijk zou deze regeling zonder overgangsrecht worden doorgevoerd, maar onlangs heeft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat overgangsrecht voor bepaalde situaties toch wenselijk is.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Geluidsruimte op een industrieterrein, hoe verdeel je de taart?

Industrieterreinen met zwaardere bedrijven zijn als regel gezoneerd op basis van de Wet geluidhinder (Wgh). Enerzijds geeft dat duidelijkheid naar de omgeving: er wordt een lijn – de zonegrens – getrokken, waarbuiten het bedrijfslawaai vanaf het terrein beneden een bepaalde grenswaarde moet blijven. De keerzijde daarvan is dat er daardoor geluidruimte ontstaat op dat industrieterrein, t.w. de hoeveelheid geluid vanaf dat terrein die op de zonegrens nog net niet tot overschrijding van die grenswaarde leidt. So far, so good..

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Luchtkwaliteit beoordelen bij plattelandswoningen

In het buitengebied zijn het gebruik en de functies van het platteland voortdurend in ontwikkeling. Agrarische en niet-agrarische (burger-)functies raken steeds meer in één gebied met elkaar vermengd waardoor het zoeken is naar een goede balans tussen beide. Het vinden van die balans is nu een stukje moeilijker geworden met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) van 4 februari 2015 (zaaknummer 201306630/5/R3). Ter plaatse van plattelandswoningen dient aan de luchtkwaliteitseisen te worden voldaan.

Lees verder

Seminar Actualiteiten bestuursprocesrecht

Op donderdag 9 april 2015 organiseert de sectie bestuurs- en overheidsrecht van Pot Jonker Advocaten het seminar “Actualiteiten bestuursprocesrecht”.

Lees verder

Arbeidsrecht: V&D en de eenzijdige loonsverlaging

Een nieuwe blog van Muriel Middeldorp, advocaat en partner bij Pot Jonker, over de uitspraak van de kantonrechter Amsterdam.

Lees verder Naar nieuwsarchief |