Jan Coen Binnerts, Marieke Dankbaar - 29-10-2018

Kroniek Bestuursprocesrecht 2018

In de Kronieken die in oktober 2018 in het Advocatenblad zijn verschenen is de Kroniek Bestuursprocesrecht gepubliceerd, geschreven door Jan Coen Binnerts, Marieke Dankbaar en Rachel Hoeneveld. Voor deze Kroniek golden de tussen 1 april 2017 en 1 juli 2018 in AB Rechtspraak Bestuursrecht (‘AB’) en/of Jurisprudentie Bestuursrecht (‘JB’) gepubliceerde uitspraken als uitgangspunt. In deze kroniekperiode viel met name de voorzichtige neiging van met name de Afdeling bestuursrechtspraak op tot een meer indringende toetsing. 

Verder hebben de hoogste bestuursrechters op meerdere gebieden verduidelijking gevraagd aan de advocaten-generaal, wat leidde tot conclusies over onder meer bewijsvergaring in boetezaken, exceptieve toetsing en de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, die zo allemaal hun invloed hadden op het bestuursprocesrecht. Daarnaast waren er de usual suspects, zoals de kring van belanghebbenden in met name het omgevingsrecht en het gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen in de relatie overheid-burger. De ontwikkelingen rond digitaal procederen willen echter niet vlotten.