Online jurisprudentielunch verzorgd door mr. Floris Bakels

12-10-2023 12:30 tot 31-07-2024 13:45

Wil jij als advocaat jouw kennis verbreden én verdiepen? Neem dan deel aan onze online jurisprudentielunch verzorgd door oud-vicepresident van de Hoge Raad en adviseur van Pot Jonker Advocaten Floris Bakels.

Kennis delen, verbreden en verdiepen

Al een langere periode geeft Floris Bakels maandelijks jurisprudentielunches voor rechters van de Rechtbank Amsterdam. Door vanaf oktober 2020 deze jurisprudentielunches ook voor geïnteresseerde advocaten te organiseren, hoopt hij zijn kennis en ervaring ook te kunnen delen met advocaten en ieders bestaande kennis daarmee te verbreden én te verdiepen. Tijdens deze jurisprudentielunch worden hoofdzakelijk arresten van de civiele kamer van de Hoge Raad behandeld.

Over Floris Bakels

Floris Bakels was rechter bij de Rechtbank Haarlem (1984), raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam (1989) en promoveerde op zijn proefschrift ‘Ontbinding van wederkerige overeenkomsten’ (1993). Vervolgens vervulde hij diverse rollen bij de Hoge Raad der Nederlanden; van advocaat-generaal (1997) tot raadsheer (2002) en uiteindelijk vicepresident (2012-2017). De laatste twee jaar voor zijn pensioen bij de rechterlijke macht wilde hij weer aan de basis staan van de rechtspraak en heeft hij als senior rechter en met name als kortgedingrechter bij de rechtbank Amsterdam gewerkt. Sinds 2020 heeft Floris Bakels zich als intern adviseur verbonden aan Pot Jonker Advocaten.

Praktische informatie

  • Online jurisprudentielunch
  • Tijdstip: 12.30 tot 13.45 uur
  • Frequentie: Gemiddeld 6 keer per jaar
  • Kosten: Deelname is gratis
  • Punten: Door deelname kan 1 PO-punt per lunch worden behaald (per jaar mogen maximaal 4 punten worden opgevoerd voor deelname aan jurisprudentielunches). Advocaten die zijn aangesloten bij Netlaw en deelnemen, ontvangen hun certificaat via Netlaw.
  • Deelnemers: Alle advocaten kunnen zich aanmelden, met een maximum van 100;
  • Syllabus: Voorafgaand aan iedere bijeenkomst zal een syllabus met jurisprudentie beschikbaar worden gesteld.

Deelnemen aan een online jurisprudentielunch?

Interesse om één (of meerdere) jurisprudentielunch(es) verzorgd door mr. Floris Bakels bij te wonen?

Data voor 2023 : 12 oktober, 21 december, 2024: 15 februari, 11 april en 20 juni.
Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Na aanmelding ontvangt u voor elke eerstvolgende jurisprudentielunch een uitnodiging per mail. In deze mail treft u de aanmeldlink voor desbetreffende lunch aan én de syllabus.
Let op! Aanmelding via onderstaande knop betekent dus niet dat u bent aangemeld voor alle aankomende jurisprudentielunches. Het is nodig om je voor elke individuele lunch door middel van de gegevens uit de mail echt aan te melden.

Aanmelden online jurisprudentielunch