Floris Bakels - 08-06-2020

Floris Bakels adviseur bij Pot Jonker Advocaten

Floris Bakels, oud-vicepresident en oud-advocaat Generaal bij de Hoge Raad en oud-senior rechter bij de rechtbank  Amsterdam, heeft zich als adviseur verbonden aan Pot Jonker Advocaten.

Over Floris Bakels

Floris Bakels heeft een lange carrière bij de rechterlijke macht doorlopen.  Hij was rechter bij de Rechtbank Haarlem (1984), raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam (1989) en promoveerde hij op zijn proefschrift ‘Ontbinding van wederkerige overeenkomsten’ (1993). Vervolgens vervulde hij diverse rollen bij de Hoge Raad der Nederlanden; van advocaat-generaal (1997) tot raadsheer (2002) en uiteindelijk vicepresident (2012-2017). De laatste twee jaar voor zijn pensioen bij de rechterlijke macht wilde hij weer aan de basis staan van de rechtspraak en heeft hij als senior rechter en met name als kortgedingrechter bij de Rechtbank Amsterdam gewerkt.

Invulling rol als adviseur bij Pot Jonker Advocaten

Floris Bakels is als adviseur beschikbaar voor alle advocaten, van jong tot oud, voor alle mogelijke (proces)adviezen en op te zetten strategieën.  Dat betekent dat advies kan worden ingewonnen over het al dan niet voeren van procedures in eerste aanleg, hoger beroep of cassatie en overige vraagstukken en dilemma’s waar advocaten mee te maken krijgen.

Toegevoegde waarde

Rocco Mulder, voorzitter dagelijks bestuur Pot Jonker Advocaten: “Wij zijn zeer verheugd en vereerd dat Floris Bakels als voormalig vicepresident van de Hoge Raad als adviseur aan ons kantoor is verbonden. Op basis van zijn diepgravende kennis van het recht en zeer ruime ervaring als rechter binnen alle geledingen van de rechterlijke macht is hij van grote toegevoegde waarde in de veelal complexe zaken waar onze advocaten in adviseren en procederen. Het adviseurschap van Floris Bakels past dan ook precies in onze ambitie om op onze expertisegebieden een vooraanstaand kantoor te zijn en te blijven en het niveau van onze dienstverlening voor onze cliënten nog verder te verhogen.”