Remmert Sluijter - 30-11-2017

Remmert Sluijter spreker op Nd Topics: Voorkomen gedoe in de samenwerking vastgoedproject

Vastgoedrecht advocaat en mediator, Remmert Sluijter, was eregast en spreker op een bijeenkomst van Neerlands diep, de Academie voor publieke bouw- en infraprojecten. Deze Nd Topics bijeenkomst had als thema: ‘Voorkomen van gedoe in de samenwerking; contact is belangrijker dan contract’ en vond in november 2017 plaats.

Procedures in de bouw tijdrovend en kostbaar

Remmert heeft veel geprocedeerd voor met name opdrachtnemers in de bouw. Maar toen hij ouder werd, groeide het inzicht dat dit zelden leidt tot een bevredigende oplossing. “Dan had ik bijvoorbeeld drie jaar geprocedeerd en ging de tegenpartij vervolgens failliet. Vaak vinden procedures ook pas plaats na oplevering. Dat is tijdrovend en daarmee ook kostbaar.”

Investeren in de voorkant voorkomt 90% van de geschillen

Nadat Remmert een opleiding volgde tot mediator draaide zijn beeld over de aanpak van geschillen in vastgoedprojecten. “Mijn idee is nu: als projecten de tijd die advocaten en andere juristen besteden aan conflicten aan de voorkant zouden investeren, zou 90 procent van de geschillen nooit ontstaan.”

Verslag presentatie Neerlands diep

Het hele verslag van de presentatie die Remmert gaf nog eens nalezen? Dat kan via de website van Neerlands diep.