Jan Coen Binnerts - 22-06-2021

Noot bij het arrest van het Hof van Justitie EU 3 februari 2021, ECLI:EU:C:2021:88

In aflevering 4 (2021) van het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht is een annotatie van de hand van Jan Coen Binnerts verschenen.

Aanbestedingsplicht woningcorporaties; noot bij het arrest van het Hof van Justitie EU (ECLI:EU:C:2021:88). dat steun biedt voor standpunt van Europese Commissie dat Nederland "fout" zit met standpunt dat woningcorporaties geen aanbestedende diensten zijn.

Nederland stoeit al jaren met de Europese Commissie over de vraag of woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn. Recent kwam de Europese Commissie met een aanvullende ingebrekestelling. Overwegingen van het Hof van Justitie in dit arrest over de vraag of de Italiaanse voetbalbond aanbestedingsplichtig is, kunnen Nederland in die discussie de weg zitten.