Marieke Dankbaar - 14-11-2017

Naschrift bij uitspraak ABRvS over reikwijdte Dienstenrichtlijn 2006 en de Dienstenwet

In aflevering 7462 (november 2017) van het tijdschrift De Gemeentestem heeft Marieke Dankbaar een naschrift geschreven bij een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 juni 2017. Een mooie, overzichtelijke, maar ook erg vergaande uitspraak waarin weer een beetje meer uitleg wordt gegeven over de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn 2006 en de Dienstenwet, de uitvoeringsperikelen daarbij, het toetsingskader bij het opvoeren van de “dwingende reden van algemeen belang” en uiteindelijk ook een klein beetje over de verdeling van schaarse rechten.

ABRvS 7 juni 2017, Gst. 2017/160
m.nt. M.F.A. Dankbaar
Reikwijdte van de Dienstenrichtlijn 2006
en de Dienstenwet