Jan Coen Binnerts - 02-12-2012

Heeft past performance een toekomst als uitsluitingsgrond?

Zoals elke particulier die slechte ervaringen heeft gehad met een schilder, deze voor een volgende klus zal willen mijden, zo bestaat die behoefte ook bij overheden.
De mogelijkheid om daaraan tegemoet te komen is beperkt, zeker als er een verplichting is tot openbaar aanbesteden van de nieuwe opdracht. Het voorstel voor een
nieuwe aanbestedingsrichtlijn, dat op 20 december jl. is gepubliceerd, voorziet in een verruiming van die mogelijkheden.

De vraag blijft echter hoe te voorkomen dat de bevoegdheid om past performance te beoordelen, leidt tot willekeur, zonder dat die bevoegdheid onhanteerbaar wordt. Dit onderwerp diept Jan Coen Binnerts uit in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR).

Hele artikel lezen?

Lees het hele artikel Heeft past performance een toekomst als uitsluitingsgrond? zoals gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) hier.

Of lees het hele artikel op de site van Tijdschrift voor Bouwrecht (inloggen is noodzakelijk)