Maarten ten Kate, Hester Tonino - 05-04-2018

Geslaagde ronde tafel bijeenkomst over de Governancecode Zorg

Op 29 maart 2018 heeft een nieuwe ronde tafel bijeenkomst van de praktijkgroep zorg plaatsgevonden. De bijeenkomst stond in het teken van de Governancecode Zorg 2017, de opvolger van de Zorgbrede Governance Code uit 2010. De bijeenkomst werd geleid door Maarten ten Kate (advocaat ondernemingsrecht Pot Jonker Advocaten) en Annette de Vries (secretaris van de Governancecommissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg).

Maarten ten Kate ging aan de hand van een aantal specifieke onderwerpen in op de praktische betekenis van de Code voor zorginstellingen en zijn ervaring in dit verband. Annette de Vries gaf vanuit haar functie een toelichting op onder meer de bevoegdheden en werkwijze van de Governancecommissie. Aan deze commissie kunnen belanghebbenden, zoals een ondernemingsraad, een oordeel vragen over de juiste toepassing van de Code door een zorginstelling.

Tijdens de bijeenkomst is door de deelnemers onder meer gesproken over de wijze van implementatie van de Code, de (on)mogelijkheden om af te wijken van de Code, de mogelijke gevolgen van het niet toepassen van de Code, de impact van de Code op het functioneren van de RvB, de toegenomen verwachtingen wat betreft de rol van de RvT, informatievoorziening aan de RvT, het belang van een zorgvuldig besluitvormingsproces en de risico’s die zijn verbonden aan belangenverstrengeling. Het was daarmee een veelzijdige en interessante ronde rafel. Wij kijken dan ook terug op een geslaagde middag en kijken uit naar de volgende bijeenkomst.