Jan Coen Binnerts - 02-06-2016

De mogelijkheden van horizontaal en opwaarts inbesteden moeten duidelijker worden beschreven

Gemeenten gaan steeds vaker samenwerkingen met elkaar aan om bestaande taken beter uit te voeren of nieuwe aan te pakken. Dat kan op verschillende manieren
worden vormgegeven, die elk zo hun specifieke beperkingen en voor- en nadelen hebben. Soms kan een horizontale samenwerking uitkomst bieden, waarbij de ene
gemeente taken voor een andere verricht. Maar soms past dat niet en is het aangewezen dat een gezamenlijke entiteit wordt opgericht, die voor elk van de
deelnemende gemeenten taken uitvoert. Dan ontstaat een meer verticale verhouding tussen de opdrachtgevende moedergemeenten en de gemeenschappelijke
dochterentiteit, waarbij een beroep op de klassieke inbestedingsexceptie mogelijk wordt, ook wel bekend als inhouse-opdrachtverlening. 

Deze mogelijkheid is gebaseerd op de jurisprudentie van het Hof van Jusititie van EG, beginnend met het arrest van Teckal en sedertdien verfijnd. Deze jurisprudentie is in artikel 12 van de Aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU gecodificeerd. Meer lezen over dit artikel en de huidige mogelijkheden om horizontaal en opwaarts in te besteden?

Hele artikel lezen?

Lees hier het hele artikel van Jan Coen Binnerts 'De mogelijkheden van horizontaal en opwaarts inbesteden moeten duidelijker worden beschreven' zoals gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Of lees het artikel online op de website van Tijdschrift voor Bouwrecht (inloggen is noodzakelijk).