Jan Coen Binnerts - 19-08-2019

De doe-het-zelvende overheid: de tendens op het gebied van inbesteden

Een overheidslichaam dat in een bepaalde behoefte wil voorzien, heeft de keuze om dat uit te besteden, of juist zelf te doen. De optie van het zelf doen is minder actueel in de bouw of bij levering van roerende zaken: veel overheden die zelf nog iets kunnen of willen bouwen of maken, zijn er niet. Maar zeker in de sfeer van de diensten, zoals bij schoonmaak en onderhoud, ligt dat een beetje anders. Daar is het wel een reële optie dat een overheid dat zelf organiseert. Maar wat is nu echt de tendens op het gebied van inbesteden? En welke relevante ontwikkelingen vinden daarin plaats?

Dat staat omschreven in dit overzichtelijke artikel uit Tijdschrift voor Bouwrecht (uitgave 7 – 2019) van advocaat Jan Coen Binnerts.