Shira Vrij - 19-12-2019

Brief Koolmees over slapende dienstverbanden neemt veel onzekerheid weg

De recente uitspraak van de Hoge Raad over de slapende dienstverbanden heeft op bepaalde vragen antwoord gegeven, maar heeft ook voor nieuwe onzekerheden gezorgd. Dit is Den Haag niet ontgaan en met een brief van 13 december jl. verschaft minister Koolmees duidelijkheid (zie onderaan de tekst een link naar deze brief). Ik som de belangrijkste punten uit die brief voor u op.

  • Het UWV zal de vergoeding die aan een slaper wordt betaald tot twee jaar ziekte compenseren, ook als de werknemer een voorstel tot beëindiging van het dienstverband heeft gedaan. Recent zorgde het UWV voor verwarring door uit te spreken mogelijk niets te compenseren indien de werknemer het initiatief tot beëindiging van het dienstverband neemt. Die verwarring is door Koolmees weggenomen.
  • Tot voor kort was niet duidelijk conform welk recht het UWV de hoogte van de compensatie zal berekenen indien werkgever en werknemer in 2019 een vaststellingsovereenkomst sluiten met een einddatum in 2020. 
In zijn brief zegt Koolmees toe dat het UWV in die gevallen conform huidig recht (dus het recht dat in 2019 geldt) zal compenseren: “In geval van beëindiging met wederzijds goedvinden, dient de werkgever voor 1-1-2020 met de werknemer tot overeenstemming te zijn gekomen. De daadwerkelijke beëindigingsdatum kan overigens wel na 1 januari 2020 liggen” (aldus Koolmees).
  • Het overgangsrecht wordt niet aangepast. Als na 2019 een procedure wordt gestart ter beëindiging van het dienstverband of er wordt na 2019 een vaststellingsovereenkomst gesloten dan zal het UWV de transitievergoeding compenseren op basis van het nieuwe recht. Dit geldt ook als het einde van de 104-weken wachttijd vóór 2020 is gelegen en toen nog de oude/hoge transitievergoeding gold.
  • Minister Koolmees adviseert werkgevers dringend om nog vóór 1 januari 2020 afspraken te maken over de beëindiging van slapende dienstverbanden zodat maximaal wordt gecompenseerd. Wij onderschrijven dat advies (zie hierover ook de blog van Véza Vos die eerder verscheen). Het niet opvolgen van dit advies kan een werkgever duur komen te staan.
  • De regel dat de compensatie wordt gemaximeerd tot een bedrag gelijk aan het loon dat tijdens de eerste twee jaar van ziekte is betaald, treedt niet per 1 april 2020 in werking. Wanneer die regel wel in werking treedt is nog onduidelijk.

Brief Koolmees slapende dienstverbanden