Payrolling na 1 januari 2020 – alleen nog voor het MKB interessantDe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft voor payrolling grote gevolgen, waardoor dat voor grotere ondernemingen nauwelijks meer interessant is. Dat ligt mogelijk anders voor het MKB.

Wat is payrolling eigenlijk?

Bij payrolling is sprake van een materiële en een formele werkgever. De medewerker verricht zijn werk voor de materiële werkgever maar die heeft het werkgeverschap uitbesteed aan een formele werkgever: het payrollbedrijf. Vaak heeft de materiële werkgever de medewerker eerst zelf op de payroll staan en zijn er redenen waarom dat anders moet, zoals de wens om geen “gedoe” te hebben (denk aan ziekteverzuimbegeleiding of het op orde hebben van een salarisadministratie) .

Verschil tussen payrolling en uitzenden

Het verschil met uitzending is dat er geen sprake is van een allocatieve functie: de payrollorganisatie werft de medewerkers niet zelf en probeert niet vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Bij uitzending is dat anders,  want dan wordt voorzien in “piek of ziek”. Een belangrijk onderscheid is dus ook dat bij payrolling langere tijd wordt samengewerkt en de medewerker niet van materiële werkgever wisselt.

Huidige situatie payrolling  

Op dit moment valt payrolling onder het uitzendregime. Dat betekent dat aan een payrollovereenkomst een eenvoudig einde kan komen als een uitzendbeding is afgesproken en ook dat een uitzend-CAO (ABU/NBBU) van toepassing is. Het gevolg daarvan is weer dat het fasesysteem geldt (zodat pas na hele lange tijd een onbepaalde tijdscontract geclaimd kan worden), en ook dat wel de meeste, maar niet alle arbeidsvoorwaarden van de inlener ook gelden voor payrollwerknemers. Dusdoende loopt de materiële werkgever weinig risico en zijn de kosten beperkt en soms lager dan voor eigen werknemers.

Wat verandert er voor Payrolling onder de WAB?

Onder de WAB kan in geval van payrolling geen gebruik meer worden gemaakt van het verlichte uitzendregime. Dus kan er geen eenvoudig einde komen aan de arbeidsovereenkomst en gelden er geen uitzendCAO–uitzonderingen. In plaats daarvan krijgt de payrollwerknemer vanaf 1 januari a.s. dezelfde rechtspositie en dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij de materiële werkgever in dienst zijn. Dat betekent dat er geen contractflexibiliteit meer is en ook dat bijzondere arbeidsvoorwaarden, zoals een 13e maanduitkering, direct van toepassing zijn. Bovendien gaat vanaf 1 januari 2021 de verplichting gelden om voor payrollmedewerkers een (nog onbekende) “adequate” pensioenregeling te treffen.

Gevolgen

De gevolgen van deze wijziging in de regelgeving zijn dat financieel geen voordelen meer verbonden zijn aan payrolling. De keuze voor zo’n payrollcontract is alleen nog maar interessant als een onderneming niet met eigen personeel wil werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een MKB’er die geen administratief gedoe wil hebben en de hogere prijs voor een payrollmedewerker best wil betalen. Maar hoe dan ook lopen alle betrokken partijen een risico, getuige de problemen bij ING en payrollbedrijf TCP…. (zie ondermeer het artikel in het Financieel Dagblad).

Overgangsrecht

Een lopend contract wordt nog afgewikkeld volgens het regime dat nu geldt. Maar als een contract na 1 januari wordt verlengd of aangegaan, dan gaat direct de nieuwe regelgeving gelden. Een overeenkomst die nu nog tijdelijk is volgens het fasesysteem wordt dus niet automatisch een contract voor onbepaalde tijd per 1 januari 2020.

Praktische tips m.b.t. lopende payrollcontracten

Door bovengenoemde wijzigingen staat vast dat de tarieven van payrollcontracten zullen stijgen. Daarom een aantal praktische tips:

  1. Ga na of u op dit moment gebruik maakt van payrollcontracten.
  2. Vraag de payrollonderneming waarmee u zaken doet naar de voorwaarden en tarieven per 1 januari 2020.
  3. Overweeg in voorkomend geval het contract tijdig voor 1 januari 2020 te beëindigen.

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief. 

Wij organiseren een seminar over de Wet Arbeidsmarkt in Balans en Overige Actualiteiten met Prof. Verhulp op 31 oktober 2019. Als u daarbij wilt zijn, kunt u zich hier aanmelden.

En heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact met mij op: : Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl).
Actueel / blog

Een tweeluik: de verdringingsreeks: hoe zit het ook alweer?

Het is droger dan ooit en het neerslagtekort is de aflopen jaren fors toegenomen. Ook dit jaar stevenen we weer af op een extreem droog jaar (zie ook de grafiek van de KNMI hieronder). De verwachting is dat door klimaatverandering alleen maar steeds langere droge en hete perioden zullen voorkomen. We zullen er rekening mee  ❯


Training reorganisatietrajecten op 24 augustus

Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer, ondanks de NOW en andere steunmaatregelen vanuit de overheid. Sommige ondernemingen zullen niet aan een reorganisatie ontkomen en moeten afscheid gaan nemen van werknemers. Bij een reorganisatie komt veel kijken. Als er veel werknemers bij de reorganisatie betrokken zijn, zal met de vakbonden overleg (moeten) worden gevoerd over een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juli 2020

Nieuwe webmodule basis voor samenwerking ZZP’ers?

In alle coronaberichtgeving is het bijna aan de aandacht ontsnapt, maar op 15 juni 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het zzp-beleid. De plannen over de drietrapsraket gaan overboord en er komt voor alle situaties een webmodule. Wat heeft de minister  ❯


AQUAradius onderdeel van de expositie Gebouwde trots

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, is opgenomen in de nieuwe expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. Het woonproject is gebouwd in opdracht van CPO-vereniging AQUAradius in samenwerking met ARX Architecten en Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Pot Jonker advocaat Jan Coen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
25 juni 2020

Pot Jonker Advocaten verwelkomt twee nieuwe advocaten in vastgoedteam

Recentelijk zijn er twee nieuwe advocaten gestart bij Pot Jonker Advocaten, namelijk Esther Dubach en Hendrik-Jan Huijzer. Zij zijn beiden werkzaam binnen het vastgoedrecht. Vastgoedrecht bij Pot Jonker Pieter Nabben, hoofd sectie vastgoedrecht Pot Jonker Advocaten: “We hebben onze sectie Vastgoedrecht uitgebreid met twee echte talenten en dat stemt ons heel tevreden. Vastgoedrecht is een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
23 juni 2020

Student-stagiair Sarith Jonker: ‘Mijn geleverde werk werd gewaardeerd’

Stagelopen bij Pot Jonker Advocaten, Sarith Jonker ging de uitdaging aan. Waarvoor koos ze voor Pot Jonker Advocaten, welke verwachtingen had ze en wat vergeet zij nooit meer van haar stage? Op deze en nog meer vragen geeft Sarith antwoord in de rubriek Student-stagiair van de week in MR. Succesvolle stage “De fijne ervaring en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 juni 2020

Bestemmingsplannen en de omgang met bewonersinitiatieven en -alternatieven

Lang gold in bestemmingsplankwesties dat de Afdeling vooral toetste of de keuze van de raad voor een bepaalde bestemming aanvaardbaar was, zonder daarbij veel aandacht te besteden aan de mogelijkheid dat een door appellanten aangedragen alternatieve invulling misschien wel beter zou zijn geweest. Tegelijkertijd had de Afdeling wel een open oog voor concrete planinitiatieven, veelal  ❯


Floris Bakels adviseur bij Pot Jonker Advocaten

Floris Bakels, oud-vicepresident en oud-advocaat Generaal bij de Hoge Raad en oud-senior rechter bij de rechtbank  Amsterdam, heeft zich als adviseur verbonden aan Pot Jonker Advocaten. Over Floris Bakels Floris Bakels heeft een lange carrière bij de rechterlijke macht doorlopen.  Hij was rechter bij de Rechtbank Haarlem (1984), raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam (1989) en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juni 2020

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯