Payrolling na 1 januari 2020 – alleen nog voor het MKB interessantDe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft voor payrolling grote gevolgen, waardoor dat voor grotere ondernemingen nauwelijks meer interessant is. Dat ligt mogelijk anders voor het MKB.

Wat is payrolling eigenlijk?

Bij payrolling is sprake van een materiële en een formele werkgever. De medewerker verricht zijn werk voor de materiële werkgever maar die heeft het werkgeverschap uitbesteed aan een formele werkgever: het payrollbedrijf. Vaak heeft de materiële werkgever de medewerker eerst zelf op de payroll staan en zijn er redenen waarom dat anders moet, zoals de wens om geen “gedoe” te hebben (denk aan ziekteverzuimbegeleiding of het op orde hebben van een salarisadministratie) .

Verschil tussen payrolling en uitzenden

Het verschil met uitzending is dat er geen sprake is van een allocatieve functie: de payrollorganisatie werft de medewerkers niet zelf en probeert niet vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Bij uitzending is dat anders,  want dan wordt voorzien in “piek of ziek”. Een belangrijk onderscheid is dus ook dat bij payrolling langere tijd wordt samengewerkt en de medewerker niet van materiële werkgever wisselt.

Huidige situatie payrolling  

Op dit moment valt payrolling onder het uitzendregime. Dat betekent dat aan een payrollovereenkomst een eenvoudig einde kan komen als een uitzendbeding is afgesproken en ook dat een uitzend-CAO (ABU/NBBU) van toepassing is. Het gevolg daarvan is weer dat het fasesysteem geldt (zodat pas na hele lange tijd een onbepaalde tijdscontract geclaimd kan worden), en ook dat wel de meeste, maar niet alle arbeidsvoorwaarden van de inlener ook gelden voor payrollwerknemers. Dusdoende loopt de materiële werkgever weinig risico en zijn de kosten beperkt en soms lager dan voor eigen werknemers.

Wat verandert er voor Payrolling onder de WAB?

Onder de WAB kan in geval van payrolling geen gebruik meer worden gemaakt van het verlichte uitzendregime. Dus kan er geen eenvoudig einde komen aan de arbeidsovereenkomst en gelden er geen uitzendCAO–uitzonderingen. In plaats daarvan krijgt de payrollwerknemer vanaf 1 januari a.s. dezelfde rechtspositie en dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij de materiële werkgever in dienst zijn. Dat betekent dat er geen contractflexibiliteit meer is en ook dat bijzondere arbeidsvoorwaarden, zoals een 13e maanduitkering, direct van toepassing zijn. Bovendien gaat vanaf 1 januari 2021 de verplichting gelden om voor payrollmedewerkers een (nog onbekende) “adequate” pensioenregeling te treffen.

Gevolgen

De gevolgen van deze wijziging in de regelgeving zijn dat financieel geen voordelen meer verbonden zijn aan payrolling. De keuze voor zo’n payrollcontract is alleen nog maar interessant als een onderneming niet met eigen personeel wil werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een MKB’er die geen administratief gedoe wil hebben en de hogere prijs voor een payrollmedewerker best wil betalen. Maar hoe dan ook lopen alle betrokken partijen een risico, getuige de problemen bij ING en payrollbedrijf TCP…. (zie ondermeer het artikel in het Financieel Dagblad).

Overgangsrecht

Een lopend contract wordt nog afgewikkeld volgens het regime dat nu geldt. Maar als een contract na 1 januari wordt verlengd of aangegaan, dan gaat direct de nieuwe regelgeving gelden. Een overeenkomst die nu nog tijdelijk is volgens het fasesysteem wordt dus niet automatisch een contract voor onbepaalde tijd per 1 januari 2020.

Praktische tips m.b.t. lopende payrollcontracten

Door bovengenoemde wijzigingen staat vast dat de tarieven van payrollcontracten zullen stijgen. Daarom een aantal praktische tips:

  1. Ga na of u op dit moment gebruik maakt van payrollcontracten.
  2. Vraag de payrollonderneming waarmee u zaken doet naar de voorwaarden en tarieven per 1 januari 2020.
  3. Overweeg in voorkomend geval het contract tijdig voor 1 januari 2020 te beëindigen.

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief. 

Wij organiseren een seminar over de Wet Arbeidsmarkt in Balans en Overige Actualiteiten met Prof. Verhulp op 31 oktober 2019. Als u daarbij wilt zijn, kunt u zich hier aanmelden.

En heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact met mij op: : Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl).
Actueel / blog

Inhoudelijke terugblik Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen

Terugblik | Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen Op 24 september jl. organiseerden Balance en Pot Jonker Advocaten het Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen. Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn en het wordt steeds een beetje duidelijker hoe dit moet gebeuren. Tijdens het seminar zijn we ingegaan op het Klimaatakkoord, de verschillende alternatieven voor aardgas en  ❯


Mr. Studenten: Student-stage ervaring bij Pot Jonker

Stagelopen bij een advocatenkantoor zoals Pot Jonker. Hoe gaat het sollicitatietraject? Welke ervaring doe je dan op? En wat vergeet je nooit meer? Allemaal vragen die aan onze stagiair Adri Smidt werden gesteld voor het artikel in Mr. Studenten. → Lees hier het artikel Leuk om net als de ervaringsverhalen op onze eigen website te  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
04 oktober 2019

Levi Jacobs beëdigd als advocaat

Levi Jacobs (26) is op 28 augustus 2019 beëdigd als advocaat en werkt bij Pot Jonker Advocaten. Hij is in april 2018 afgestudeerd aan de UvA in rechtsgeleerdheid met als specialisatie de privaatrechtelijke rechtspraktijk en in wijsbegeerte. In september is hij gestart met de beroepsopleiding. Levi als Starter van de week in MR In de  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 september 2019

Pas-uitspraak leidt tot stroom vernietigingsuitspraken van bestemmingsplannen

Op 11 september jl. gingen weer zeven bestemmingsplannen geheel of gedeeltelijk over de kop als gevolg van het feit dat bij de vaststelling was teruggevallen op de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het Programma Aanpak Stikstof. De Afdeling deed uitspraak inzake plannen in Heiloo en Castricum voor de aanleg van een nieuwe aansluiting  ❯


Een hoge WW-premie voor flexibele arbeidskrachten per 1 januari 2020

Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (‘WAB’) wordt het duurder om flexibele arbeidskrachten in te zetten. Dat komt onder meer door een wijziging in de financiering van de Werkloosheidswet (‘WW’). Ik vertel u daarover graag meer. WW-premie Als werkgever draagt u WW-premie af. Op dit moment wordt de hoogte van die premie bepaald door de  ❯


Failliet verklaarde VTK maakt onder leiding van curator Ingwersen doorstart

De in augustus failliet verklaarde apparatenbouwer Van Tongeren-Kennemer (VTK) maakt een doorstart. Het bedrijf dat apparatuur levert voor de voedingsindustrie gaat verder onder de vlag van de Deense SiccaDania Group. Peter Ingwersen, één van de drie bij Pot Jonker Advocaten werkzame curatoren, heeft als curator in dit faillissement deze doorstart gecoördineerd. Beperken schade en behoud  ❯


Ontslag makkelijker en goedkoper na 1 januari 2020?

Op 1 januari 2020 wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd. Waarom is dat? En wat levert deze nieuwe onslaggrond op? Huidige ontslaggrond Sinds de invoering van de WWZ in 2015 hebben we te maken met specifiek in de wet omschreven ontslaggronden. Alleen als sprake is van een geheel voldragen ontslaggrond kan tot gedwongen ontslag via de  ❯


Zorgen om Nederlandse arbeidsmarkt: kloof tussen flex & vast groeit

Noodklok De kloof tussen werknemers in vaste dienst en flexwerkers (zzp’ers en werknemers zonder vast contract) wordt steeds groter in Nederland. Moeten we ons zorgen maken om deze ontwikkeling? Ja, zeggen onder andere de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Commissie Borstlap (die onderzoek deed naar de toekomstbestendigheid van de Nederlandse arbeidsmarkt). Er wordt gesproken  ❯


Een keten van arbeidsovereenkomsten; welke regels gelden straks?

Per 1 januari 2020 is het zo ver; de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking! Voor werkgevers brengt die wet de nodige veranderingen met zich. Er is inmiddels al veel aandacht geweest voor de lager wordende transitievergoeding, het feit dat het (wat) makkelijker wordt om werknemers te ontslaan en de sterker wordende positie  ❯


Rechtszekerheid in een omgevingsplan

De gemeenteraad van het Brabantse Boekel stelde in 2018 als eerste gemeente een “omgevingsplan” vast voor het buitengebied. Het ging om een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regeling biedt de mogelijkheid om voor te sorteren op de Omgevingswet. Op 14 augustus 2019  ❯