IT, IE, privacy en e-commerce

IT en privacy is niet meer weg te denken uit onze samenleving. In vrijwel alle processen zijn we (deels) afhankelijk van informatietechnologie en worden persoonsgegevens verwerkt. Het niet goed inrichten van deze processen kan desastreus zijn voor een effectieve bedrijfsvoering of voor de bescherming van bedrijfs- en persoonsgegevens. In het laatste geval met mogelijke boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens of reputatieschade tot gevolg.

Vanuit de sectie IT, IE, privacy en e-commerce adviseert Pot Jonker Advocaten zowel ondernemingen, overheden en zorginstellingen over deze rechtsgebieden. Onze gespecialiseerde advocaten begrijpen de technologische implicaties en achtergronden, waardoor zij zaken op dit gebied juridisch snel en scherp kunnen beoordelen. Daarbij werken zij regelmatig samen met andere disciplines binnen Pot Jonker Advocaten, onder meer op het gebied aanbestedingsrecht, overheidsrecht en ondernemingsrecht.

Waar het om kan gaan

  • Begeleiden IT-projecten, IT-aanbestedingen of opstellen van algemene voorwaarden en Service Level Agreements (SLAs)
  • Adviseren naar aanleiding van niet goed verlopen IT-projecten of automatiseringstrajecten
  • Invoeren van cloud computing en Software as a Service (SaaS)
  • Implementeren van specifieke regels met betrekking tot E-commerce en webshops
  • Doorlichten van nieuwe technologieën met betrekking tot privacy- en andere beveiligingsvraagstukken
  • Bescherming van know how en bedrijfsgeheimen (contractueel en IE)
  • Opstellen van AVG-proof verwerkersovereenkomsten
  • Digitalisering van personeelsdossiers, -volgsystemen en verzuimregistraties
  • Onduidelijkheid rondom Wmo en privacy

Uw contactpersoon

Michael Reker
reker@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 63