De positie van de ZZP’er in 2020 en 2021Onlangs las ik in het Financieel Dagblad dat het voor het eerst is gelukt om in een CAO (in de architectenbranche) een tarief af te spreken voor ZZP’ers. En terwijl ik op internet de algemeen verbindendverklaring van deze CAO zocht, werd ik gebeld door een onderneming, omdat een medewerker van de belastingdienst had gezegd dat hun samenwerking met zelfstandigen niet zou deugen. Was wellicht sprake van kwaadwillendheid, met handhaving van de wet DBA tot gevolg? Er gebeurt veel in ZZP-land en ik zet de ontwikkelingen daarom op een rij.

Wat geldt er nu (november 2019)?

De wet DBA bestaat totdat deze vervangen is door nieuwe regelgeving, waarvan de inwerkingtreding nu wordt voorzien per 1 januari 2021. Tot dat moment wil de fiscus de wet DBA alleen handhaven als sprake is van “kwaadwillendheid”. En dat is dan zoiets als ‘het doelbewust doorgaan in de vorm van een opdrachtrelatie, terwijl wel duidelijk is dat eigenlijk sprake is van schijnzelfstandigheid en dus gekozen had moeten worden voor een arbeidsovereenkomst’. En handhaven houdt in dat de fiscus de relatie alsnog aanmerkt als een (fictief) dienstverband, met naheffingen en boetes tot gevolg. Dit risico kan ingeperkt worden door gebruik te (blijven) maken van de modelovereenkomsten op de site van de belastingdienst. Maar het is niet zo dat het gebruik van zo’n overeenkomst partijen volledig vrijwaart: als de praktijk afwijkt van wat partijen op papier hebben afgesproken, dan kan de fiscus alsnog ingrijpen.

Wat gaat er gelden?

De Autoriteit Consument & Markt heeft afgelopen zomer een concept beleidskader gepubliceerd over tariefafspraken met/tussen ZZP’ers, waardoor dat soort afspraken niet langer in strijd zal zijn met de mededingingsregels. Deze leidraad sluit weer aan bij conceptwetgeving, te weten het wetsvoorstel Minimumarbeidsbeloning Zelfstandigen en het wetsvoorstel Zelfstandigenverklaring. Deze voorstellen zijn nu in de consultatiefase.

De gedachte achter alle conceptregels is dat er drie groepen komen:

  • de minima voor wie een minimumtarief van € 16 per uur moet gaan gelden
  • de maxima, die werken op basis van een uurtarief van meer dan € 75 per uur
  • en een groep ertussen.

Voor de minima geldt dat achteraf wordt getoetst of daadwerkelijk het minimumtarief is betaald. Blijkt een te optimistische inschatting te zijn gemaakt van het aantal te besteden uren, dat heeft de opdrachtgever pech en moet hij bijbetalen aan de ZZP’er. Uit de reacties van betrokkenen in de internetconsultatie volgt dat velen verwachten dat dit uurtarief te laag is, dat allerlei ontduikingsconstructies zullen worden toegepast en dat teveel gevraagd gaat worden van de “minimumlijder”. Zoals iemand zei: “het is te weinig om van te leven en te veel om dood van te gaan”.

Voor de maxima geldt dat zij genoeg geld verdienen om voor zichzelf te zorgen, zodat hun positie minder bescherming behoeft. Zij kunnen gebruik maken van een zelfstandigenverklaring die beide partijen vrijwaart van fiscale gevolgen. Maar die verklaring geldt slechts voor een jaar. Daarna doorwerken voor dezelfde opdrachtgever betekent onzekerheid. Niet over het jaar dat al is gewerkt, maar wel over de kwalificatie van de relatie daarna. In de toelichting op het voorstel staat dat partijen dan terugvallen op een arbeidsrelatie of op de regels voor de tussencategorie.  Waarom een jaar? Ik kan er geen goede verklaring voor bedenken.

En de ZZP’er ertussenin? Daarover is nog niet veel bekend. Er komt een webmodule aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of wel of niet sprake is van schijnzelfstandigheid. Hoe dat gaat uitpakken? Geen idee.

Valt er nog wat aan te doen?

Het is te prijzen dat pogingen worden gedaan om de positie van zwakkeren in de samenleving te beschermen en evidente misbruikgevallen tegen te gaan. De vraag is of dat doel wordt bereikt met deze nieuwe regels. Werkgevers en vakbonden vinden over en weer dat de plannen te complex zijn en riepen op deze niet bij de Tweede Kamer in te dienen. En intussen gaat de commissie Borstlap op 23 januari a.s. ook een rapport uitbrengen over de wildgroei aan samenwerkingsvarianten. Misschien dat dit rapport nog gaat leiden tot aanpassingen in deze conceptregelgeving. Iedereen snakt naar eenvoudige regels en oplossingen, maar de maatschappelijke werkelijkheid is dat al die  samenwerkingsvarianten er niet voor niks zijn….

En heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact met mij op: Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl).

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

Pot Jonker In-house dag beoordeeld met een 8,5!

Afgelopen donderdag 13 februari hebben we een ambitieuze groep rechtenstudenten verwelkomt op ons kantoor. Na een lunch startte ons inhoudelijke programma waarin kennismaken met onze advocaten, zaken en kantoor centraal stond. Ervaring studenten De aanwezigen studenten hebben onze in-house dag gemiddeld beoordeeld met een 8,5! En geven aan door deze dag een beter beeld te  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
18 februari 2020

Welkom – Tim van Opzeeland gestart als juridisch medewerker

Tim van Opzeeland is recentelijk gestart bij  Pot Jonker Advocaten als juridisch medewerker op de sectie arbeidsrecht. Gedurende zijn studie heeft hij door zijn stages bij diverse kantoren, ook bij Pot Jonker, en werk voor de Rechtswinkel Bijlmermeer uiteenlopende juridische ervaring opgedaan. Stage was de opstap naar meer Ik vind het gaaf dat mijn stage  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
30 januari 2020

Commissie Borstlap: ontslag moet eenvoudiger en flexwerk moet worden teruggedrongen

Vandaag presenteerde de commissie Borstlap het langverwachte rapport over (de toekomstbestendigheid van) de arbeidsmarkt. Een kleine greep uit het rapport: werkgevers moeten personeel eenvoudiger kunnen ontslaan, flexibele arbeidscontracten moeten zo veel mogelijk worden teruggedrongen en belastingvoordelen voor zelfstandigen moeten verdwijnen. Met het rapport wil de commissie het kabinet munitie geven voor verdere stappen. Wat die  ❯


Wanneer is een mantelzorgwoning een mantelzorgwoning?

Toen mantelzorg steeds meer als officiële zorgvorm werd gezien en er ook bijvoorbeeld via de Wmo formeel een beroep op werd gedaan, besloot de wetgever dat het tijd was om het bouwen of gebruiken van een mantelzorgwoning aan zo min mogelijk regels onderhevig te maken. In bijlage II bij het Bor werd een aantal definities  ❯


Voorlopige voorzieningen, hoe zit het ook weer?

Bij besluit van 27 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan Stichting Nederlands Auschwitz Comité, omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een monument op een groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin tegenover het gebouw Weesperstraat 3 tot en met 59 in Amsterdam. Het monument wordt opgericht ter nagedachtenis aan  ❯


Wilt u een hoge WW-premie voorkomen? Kom dan nu in actie!

Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie dient sprake te zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mijn collega Shira Vrij liet u eerder in haar blog al weten dat een door de werkgever getekend briefje waarmee een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is voortgezet niet voldoende is en dat het ministerie  ❯


Brief Koolmees over slapende dienstverbanden neemt veel onzekerheid weg

De recente uitspraak van de Hoge Raad over de slapende dienstverbanden heeft op bepaalde vragen antwoord gegeven, maar heeft ook voor nieuwe onzekerheden gezorgd. Dit is Den Haag niet ontgaan en met een brief van 13 december jl. verschaft minister Koolmees duidelijkheid (zie onderaan de tekst een link naar deze brief). Ik som de belangrijkste  ❯


De slag bij Den Hoorn, lessen uit een supermarktoorlog voor het exploitatieplan

Een supermarktoorlog in Den Hoorn, een gehucht nabij Schipluiden, heeft geleid tot een uitspraak van de Afdeling van 20 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3927, die belangrijke gezichtspunten biedt voor het werken met een exploitatieplan. De gemeenteraad van Midden-Delfland had een bestemmingsplan vastgesteld voor een gebied, waarin aan de ene zijde een nieuw winkelcentrum was voorzien, en aan  ❯


Annotatie van Rocco Mulder bij de uitspraak van 4 oktober 2019 van de Hoge Raad, JOR 2019/269

Aansprakelijkheid stille bewindvoerder in pre-pack De Hoge Raad heeft op 4 oktober 2019 voor de eerste keer een uitspraak gewezen over de maatstaf van de persoonlijke aansprakelijkheid van de stille bewindvoerder bij een pre-pack voor het Ruwaard van Putten ziekenhuis. In de meest recente uitgave van de JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) licht Rocco Mulder, advocaat en  ❯


Ambitieuze rechtenstudenten opgelet! Onze in-house dag is 13 februari 2020.

Je studeert rechten en wilt waarschijnlijk de advocatuur in. Maar welk advocatenkantoor past écht bij jou? Omdat wij begrijpen dat de keuze voor een specifiek kantoor lastig kan zijn, nodigen wij ambitieuze en ondernemende rechtenstudenten (laatste jaar BA of MA) uit om op 13 februari 2020 ons kantoor te leren kennen! Over Pot Jonker Pot  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
10 december 2019