Robbert Boesveld - 01-09-2019

Vergunning van rechtswege en gemeentelijke aansprakelijkheid

Op 15 maart 2019 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over gemeentelijke aansprakelijkheid in het kader van de van rechtswege verlening van een vergunning.

Robbert Boesveld bespreekt het arrest in het juninummer van het Tijdschrift voor Vastgoedrecht in het artikel 'Vergunning van rechtswege en gemeentelijke aansprakelijkheid'