Shira Vrij, Véza Vos - 01-03-2017

TAP 2017/3: Schade als gevolg van (het uitblijven van) een loonsanctie; wat te doen?

In aflevering 1 (2017) van het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk is een artikel van de hand van Véza Vos en Shira Vrij verschenen over de loonsanctie.

Tegen het einde van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte toetst het UWV of de werkgever voldoende heeft gedaan aan re-integratie. Is dat geval geval, dan is voor het opleggen van een loonsanctie geen plaats en komt de werknemer veelal in aanmerking voor een uitkering. Het komt echter voor dat het UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever onjuist of te laat beoordeelt en daardoor ten onrechte (g)een loonsanctie oplegt. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen daardoor schade lijden. In dit artikel wordt uiteengezet welke schade voor vergoeding in aanmerking komt en hoe en op wie die schade kan worden verhaald.

Lees hier het hele artikel:

V.M.A. Vos en S. Vrij, Schade als gevolg van (het uitblijven van) een loonsanctie; wat te doen?, TAP 2017 3