Martje Denayère - 03-06-2021

Sneller schuldenvrij door de Pilot Toevoeging Wsnp

Onze Wsnp-bewindvoerder Martje Denayère-Pos is op 1 mei 2021 toegelaten tot de pilot van de Raad van de Rechtsbijstand (de regeling Pilot Toevoeging Wsnp of PTW). Binnen deze pilot kunnen mensen met problematische schulden begeleiding krijgen in de toelating tot de Wsnp. Het belooft een soepelere doorstroming naar de Wsnp en dus een snellere manier om schulden afgehandeld te hebben.

Wat betekent Pilot Toevoeging Wsnp (PTW) voor schuldenaren?

De Wsnp-bewindvoerder kan binnen de pilot PTW een toevoeging aanvragen om een verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank tot toelating tot de Wsnp. De bewindvoerder staat de schuldenaar vervolgens ook bij in de Rechtbank. Voor de schuldenaar is een eigen bijdrage vastgesteld van € 209,00. De gebruikelijke weg is dat iemand met problematische schulden zich meldt bij de gemeente voor schuldhulpverlening. Helaas kan niet iedereen geholpen worden bij de gemeente. Dit kan verschillende redenen hebben per gemeente. Dit geldt bij de aanvraag van een toevoeging door de Wsnp-bewindvoerder niet.

Wat is het gevolg van de regeling PTW voor schuldenaren en schuldeisers?

Het hebben van problematische schulden brengt vaak meerdere problemen met zich mee. Door de regeling PTW wordt het voor mensen met problematische schulden makkelijker om toegang te krijgen tot de Wsnp. Door een korter voortraject is sneller duidelijk wat de mogelijkheden zijn en kunnen zij sneller hun schulden oplossen. Dat is uiteraard voor zowel schuldeisers als schuldenaar beter.

Openbare lijst met Wsnp-bewindvoerders regeling PTW

Om deel te kunnen nemen aan de pilot moeten Wsnp-bewindvoerders voldoen aan een aantal voorwaarden die staan omschreven op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand onder Pilot toevoeging verzoek toelating WSNP. Toegelaten Wsnp-bewindvoerders, waaronder ook onze Wsnp-bewindvoerder, kunnen nu hun juridische kennis en ervaring inzetten om schuldenaren sneller te kunnen helpen.

Aanleiding voor deze Pilot Toevoeging Wsnp

Deze pilot is opgezet naar aanleiding van het onderzoek van de Ombudsman naar de praktische en formele knelpunten die de toegang tot de Wsnp belemmeren, genaamd: ‘Hindernisbaan zonder finish’ van juni 2020. En tevens naar aanleiding van het al eerder (april 2019) verschenen rapport van Berenschot genaamd ‘Aansluiting gezocht!’.

Meer informatie over deze pilot?

Voor meer informatie over deze pilot kunt u zich wenden tot Martje Denayère-Pos.

Sneller schuldenvrij door de Pilot Toevoeging Wsnp 1

Toelichting op de Wsnp

Toelichting van de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp op de wet schuldsanering natuurlijke personen.