Shira Vrij - 13-09-2021

Regels RVU tijdelijk versoepeld

De regels omtrent een RVU ('Regeling Vervroegd Uittreden') tijdelijk zijn versoepeld. Hiermee wil de wetgever werknemers tegemoetkomen die ‘ineens’ geconfronteerd zijn met een verhoging van de pensioenleeftijd. Kort gezegd is een werkgever tijdelijk geen RVU-heffing van 52% verschuldigd als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • Maximaal drie jaar voor wettelijke AOW-leeftijd. De RVU-drempelvrijstelling geldt alleen als de werknemer in kwestie niet meer dan 36 maanden is verwijderd van de AOW-leeftijd. Als toch een RVU over een langere periode wordt afgesproken, is de werkgever over de bedragen in die eerdere maanden wel een heffing van 52% verschuldigd.
  • Hoogte RVU is maximaal gelijk aan de drempelvrijstelling. De drempelvrijstelling in 2021 is € 1.847,- bruto per maand voor maximaal 36 maanden (dit bedrag is gekoppeld aan de netto-AOW en zal per jaar worden geïndexeerd). Anders gezegd: een werkgever kan een werknemer heffingsvrij maximaal een bedrag van 36 x € 1.847,- bruto uitkeren. Is een werknemer minder ver, bijvoorbeeld 24 maanden, van de AOW-datum verwijderd, dan wordt het maximale bedrag lager (te weten 24 x € 1.847,- bruto). 
  • Drempelvrijstelling geldig van 1 januari 2021 tot 1 januari 2025. De versoepeling geldt enkel voor uitkeringen aan werknemers die in genoemde periode maximaal 36 maanden van hun AOW-leeftijd verwijderd zijn. Er bestaat echter een uitloopperiode van drie jaar. Als voor 1 januari 2025 een RVU wordt overeengekomen met een werknemer die uiterlijk op 31 december 2028 de AOW-leeftijd bereikt, geldt de versoepeling ook. 
Twee aandachtspunten:
  • in een cao kunnen aanvullende/afwijkende regels staan
  • in een beperkt aantal gevallen is het mogelijk subsidie voor een RVU te vragen
Er bestaat dus tijdelijk meer ruimte om met oudere werknemers boetevrij tot een afvloeiingsregeling te komen en dat kan prettig zijn. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact op. Het is verstandig een eventuele regeling (ook) door een fiscalist te laten checken, zodat u niet voor ongewenst fiscale verrassingen komt te staan.