Hester Tonino - 01-03-2021

Privacyregels voor werkgevers in tijden van corona

Als werkgever heeft u de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Om te voorkomen dat een werknemer met het coronavirus collega’s besmet, wilt u maatregelen treffen en wellicht ook kunnen controleren. Daarbij moet rekening worden gehouden met privacyregels.

Voorbeelden van privacyregels

U mag bijvoorbeeld niet vragen of uw werknemer corona heeft en als uw werknemer dat uit eigener beweging meldt, mag u dat niet vastleggen. Het gaat dan om bijzondere persoonsgegevens, omdat het over de gezondheid gaat. Registratie daarvan is op grond van de AVG verboden, ook al verleent de werknemer toestemming. Vanwege de hiërarchische verhouding tussen u als werkgever en de werknemer wordt aangenomen dat de werknemer zijn toestemming niet vrijelijk kan geven.

Toelichting privacydilemma's in Noord-Hollands Dagblad

Het Noord-Hollands Dagblad interviewde onze collega Michael Reker op 6 januari 2021 over de privacydilemma’s met betrekking tot het coronavaccin. Hij beantwoordt in dat interview onder andere de vraag of een werkgever mag weten wie gevaccineerd is in verband met de inroostering. Lees hier het volledige artikel 'Met vaccins weer nieuwe privacydilemma's' uit het Noord-Hollands Dagblad.