28-07-2020

Pot Jonker Advocaten sponsort Lawyers for Lawyers

Op 19 september 2020 loopt Lawyers for Lawyers (L4L) de DIY Run van 8,1 km in Amsterdam. Pot Jonker Advocaten sponsort deze loop en levert zo een financiële bijdrage aan het vrij kunnen uitoefenen van het beroep van advocaat wereldwijd.

Lawyers for Lawyers

De aandacht voor de veiligheid van advocaten in binnen- en buitenland is in deze tijd groot en terecht. Het doel van L4L sluit hier sterk bij aan. L4L is een organisatie bestaande uit 60 Nederlandse advocaat-vrijwilligers die zich inzet voor een zo gezond mogelijk werkklimaat voor advocaten in het buitenland. De organisatie helpt vakgenoten internationaal, die bedreigd, gehinderd, gearresteerd of zelfs openlijk vermoord worden vanwege het uitoefenen van hun beroep als advocaat. De basis voor deze hulp vormen de Basic Principles on the Role of Lawyers vastgesteld door de Verenigde Naties in 1990.

Werkzaamheden L4L toegelicht

Advocate Esther Dubach, lid van L4L en onderdeel van de focusgroep Zuidoost-Azië, licht haar werk toe. “Voor de landen Indonesië en Myanmar houd ik de verschillende media op de voet bij, zodat we weten wat daar speelt in de advocatuur. Waar nodig kunnen we actie ondernemen. Wat we dan doen? We zorgen ervoor dat specifieke zaken onder de aandacht komen bij de westerse politiek en media om daarmee invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld het overheidsbeleid in deze landen. Daarnaast zetten we advocaten in de spotlights om in aanmerking te komen voor diverse awards, zoals de recente nominatie voor de IBA award for Outstanding Contribution by a Legal Practitioner to Human Rights van de Indonesische mensenrechtenadvocaat Gustaf Kawer, die zich inzet voor de rechten van mensen uit Papua. Kortgeleden hebben we ook voor Myanmar een bijdrage ingediend bij de Verenigde Naties voor een vierjaarlijkse beoordeling van alle lidstaten op het gebied van mensenrechten.”

DIY sponsorloop

De Dam tot Dam loop is jaarlijks een grote inkomstenbron voor L4L. Door het wegvallen van deze loop door de coronamaatregelen organiseert L4L deze DIY sponsorloop zelf op initiatief van de focusgroep Zuidoost Azië.

Ook interesse in sponsorschap?

Via de doneerpagina is de run makkelijk te sponsoren.