26-02-2020

PFAS: Onder welke voorwaarden kan grond met PFAS worden toegepast?

De stikstofcrisis en de PFAS-problematiek worden in één adem genoemd en hebben veel stof doen opwaaien. Maar waar gaat de discussie omtrent PFAS nu precies over?

Huidige status PFAS

PFAS zijn vervuilende stoffen, waarvan een aantal als zeer zorgwekkend worden beschouwd. Vanwege de zorgplicht is degene die grond toepast, verplicht om na te gaan of door de toepassing van grond de bodemkwaliteit niet verslechtert. Zodra er grond wordt toegepast, bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen, komen het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit in beeld. PFAS is daarin nog niet geregeld, zodat het Tijdelijk handelingskader is vastgesteld om duidelijkheid te geven over de vraag wanneer aan de zorgplicht wordt voldaan.

Aanbevelingen voor nu

Wat zijn de aanbevelingen met betrekking tot het huidige handelingskader PFAS? En wanneer is het definitieve handelingskader PFAS te verwachten?

In dit artikel van Rachel Hoeneveld voor Bedrijfsjuridische berichten 2020 uitgave 9 wordt de stand van zaken besproken.