Robbert Boesveld - 20-09-2016

Naschrift bij HR 3 juni 2016, Gst. 2016/112

Onrechtmatige overheidsdaad. Vernietigde vergunningen. Causaal verband.  Hypothetisch rechtmatig besluit. Verjaring. Stuiting. (Hengelo)

HR 3 juni 2016, Gst. 2016/112 m.nt. R.D. Boesveld en D.J. de Jongh