Robbert Boesveld - 24-06-2016

Naschrift bij HR 18 december 2015, Gst. 2016/75

Onrechtmatige overheidsdaad. Onjuiste vaststelling en goedkeuring  bestemmingsplan. Schade door ontnemen bouwmogelijkheid? Causaal verband.  Formele rechtskracht. (Someren, Noord-Brabant)

HR 18 december 2015, Gst. 2016/75 m.nt. R.D. Boesveld