Robbert Boesveld - 15-12-2014

Naschrift bij AbRS 5 februari 2014, Gst. 2014/115

Sluiting bedrijfspand. Intrekking sluitingsbevel. Procesbelang. Erkenning onrechtmatigheid primair besluit. Zuiver schadebesluit. Causaal verband. Hypothetisch rechtmatig besluit. (Wijchen)

http://www.potjonker.nl/wp-content/uploads/2015/09/2015-Sdu_AdvoKroniek-04-bestuursrecht.pdfNaschrift bij AbRS 5 februari 2014, Gst. 2014/115