Robbert Boesveld - 01-11-2015

Naschrift bij AbRS 18 maart 2015, Gst. 2015/113

Herroepen en alsnog weigeren exploitatievergunning horeca-inrichting. Formele rechtskracht. Zelfstandig schadebesluit. Handelen op eigen risico. Geen gerechtvaardigd vertrouwen gewekt. Geen grond voor nadeelcompensatie.
Normaal maatschappelijk risico. (Rotterdam)

Naschrift bij AbRS 18 maart 2015, Gst. 2015/113